חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נמרוד כהן
Nimrod Cohen
نمرود كوهين

بيئر تيفع

באר-טבע

Beer Teva

אורבני, דרום, ירוק, מבנה ציבור, מגורים, נוף, שימור, שימושים מעורבים, תעסוקה

/

מנחה: 2020, אילה רונאל
בארטבע היא אלטרנטיבה חדשה לצורת מגורים באקלים המדברי, במרחב העירוני של באר שבע. תהליכי העיור המאסיביים יוצרים מפגעים סביבתיים גלובאלים המשפיעים על המאזן האקולוגי. בארטבע, מתבססת על קידום הקיימות העירונית ושינוי אורח החיים העירוני. מתוך הבנה שעירוניות נכונה עשויה להביא לשינוי מהותי ביחסים שלנו עם סביבתנו ואיכות החיים בעיר. הפרויקט יוצר מערכת סימביוטית חדשנית המשלבת בין עירוניות, מגורים וטבע. תוך שמירה על מרחב עירוני שיהווה כלי לשינוי סביבתי וחברתי והבטחה לעתיד מקיים.
Be'er Teva is a new desert climate living alternative, in Be'er Sheva's urban space. Massive urbanization processes lead to global environmental hazards that impact ecological balance. Be'er Teva is based on promoting urban sustainability and a change in urban lifestyle, out of the understanding that correct urban planning can lead to a significant change to our relationships with our environment and quality of life in the city. The project creates an innovative symbiotic system that combines urbanism, living spaces, and nature, while maintaining an urban space that functions as a vehicle for social and environmental change and a promise of a sustainable future.
بارتيفع هو بديل جديد للعيش في المناخ الصحراوي، في المساحة الحضرية في بئر السبع. تخلق عمليات التحضر الهائلة مخاطر بيئية عالمية تؤثر على التوازن البيئي. ترتكز بارتيفع على تعزيز الاستدامة الحضرية وتغيير نمط الحياة الحضري. من خلال فهم أن التمدن المناسب يمكن أن يؤدي إلى تغيير جذري في علاقتنا مع بيئتنا وجودة الحياة في المدينة. يخلق المشروع نظامًا تكافليًا مبتكرًا يجمع بين العمران والإقامة والطبيعة. مع الحفاظ على مساحة حضرية الّتي ستكون أداة للتغيير البيئي والاجتماعي ووعدًا بمستقبل مستدام.

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project

פרוייקטים נוספים | More Projects