חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נדב ריזנברג
Nadav Riesenberg
نداف ريزنبرج

تيلافورمنج

תֶלָפוֹרְמִינג

Telaforming

אורבני, מבנה ציבור, מגדל, מגורים, שימור, שימושים מעורבים, תחבורה, תל אביב-יפו, תעסוקה

/

מנחה: 2020, שם טוב צרויה
חניון בית הדר בתל אביב הינו אי-מקום עירוני – מרחב אנונימי וחסר ייחודיות, שמנתק בין חלקי העיר ומוחק את הזיכרון של מיקומו, כל זאת על מנת לממש את הפונקציה היחידה שלשמה הוא קיים – תנועה וחניה של רכבים פרטיים. מאפיינים אלו מייצרים חוויה שלילית עבור הולכי הרגל, וגורמים לקרע משמעותי ברציפות העירונית ובמרקם הייחודי של שכונות לב תל אביב. שם הפרויקט הינו פרפראזה מקומית למונח "Terraforming", הלקוח מעולם מדעי החלל ומתאר את תהליך התאמת תנאי המחיה בכוכב לכת מסוים לאכלוס על ידי האדם. מטרת הפרויקט הינה להתאים את מרחב חניון בית הדר לחיי היום-יום של משתמשי העיר, על ידי איחוי המרקם העירוני הקרוע, החייאת הערך ההיסטורי של המקום, יצירת חוויה עירונית משמעותית והכנסת שימושים שונים לרווחת תושבי העיר ומבקריה.
"Beit Hadar Parking Lot is an urban non-place – an anonymous and lackluster space, which disconnects parts of the city and erases the memory of its location, and all that in order to fulfill its only function – traffic and private vehicle parking. Such features produce a negative experience for pedestrians and cause a significant rift in the urban sequence and the unique fabric of Tel Aviv's central neighborhoods. The project's title is a localized paraphrase on the term ""Terraforming,"" which comes from the world of the space industry and describes the process of adapting living conditions on a particular planet for human habitation. The project aims to adapt the Beit Hadar Parking Lot space to the daily lives of the city users by restoring the ruptured urban fabric, reviving the site's historical value, creating a significant urban experience, and adding different functions for the benefit of the city's residents and visitors."
يُعدّ موقف سيارات بيت هدار في تل أبيب مكانًا ليس حضريًا – مساحة مجهولة وفريدة من نوعها، تفصل بين أجزاء من المدينة وتمحو ذاكرة موقعها، وكل ذلك من أجل تحقيق الوظيفة الوحيدة التي توجد بها – حركة المرور ومواقف السيارات الخاصة. تخلق هذه الخصائص تجربة سلبية للمشاة، وتتسبب في تمزق كبير في الاستمرارية الحضرية والنسيج الفريد لأحياء وسط تل أبيب. اسم المشروع هو إعادة صياغة محلية لمصطلح "Terraforming"، مأخوذ من عالم علوم الفضاء ويصف عملية تكييف الظروف المعيشية على كوكب معين ليعيش فيه البشر. الهدف من المشروع هو تكييف موقف سيارات بيت هدار مع الحياة اليومية لمستخدمي المدينة، من خلال دمج النسيج الحضري الممزق، وإحياء القيمة التاريخية للمكان، وخلق تجربة حضرية ذات معنى وإدخال استخدامات مختلفة لصالح سكان المدينة وزوارها.

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project

פרוייקטים נוספים | More Projects