חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יעל עבאדי
Yael Abadi
ياعيل عبادي

وراء الجدار

מעבר לחומה

Beyond The Wall

גבול, ירושלים, מבנה ציבור, נוף, שימור, שימושים מעורבים, תיירות

/

מנחה: 2020, שם טוב צרויה
נטישת מבנים היא תופעה סביבתית חברתית ופוליטית בת אלפי שנים הנגרמת מסיבות שונות ומגוונות. החללים הנטושים מתפקדים כדיסטופיות עירוניות- שונים, מנותקים מהמציאות היומיומית המוכרת, מקומות שלכאורה עמדו מלכת אך בד בבד גורמים לנזקים במרחב האורבני כ"פצע כואב" הזועק לפעולה ולהתערבות. בפרויקט אבקש להתערב במבנה נטוש במתחם הנושק לחומות העיר העתיקה בירושלים תוך ייצור מתחם המשקף את היסטוריית העיר וזהותה ועם זאת מתאים לתרבות העירונית העכשווית. בתפר שבין מערב ומזרח, בנקודת המפגש שבין העיר העתיקה וירושלים המודרנית, הכיכר תהווה כשער כניסה לירושלים העתיקה.
"Abandonment of buildings is an environmental, social, and political phenomenon that has been happening for millennia due to many different causes. The abandoned spaces function as urban dystopias – different, detached from the familiar daily reality, places that allegedly withstood the advance of time, and yet damage the urban space as a ""painful wound"" that cries for action and intervention. In this project, I seek to intervene in an abandoned building in the compound adjacent to Jerusalem's Old City walls while creating an area that reflects the city's history and identity and, at the same time, fits current urban culture. On the border between East and West, in the meeting point of the Old City and modern Jerusalem, the square will be an entryway into Old Jerusalem."
"هجرة المباني هي ظاهرة بيئية، اجتماعية وسياسية منذ آلاف السنين نتجت عن أسباب مختلفة ومتنوعة. تعمل المساحات المهجورة على أنها ديستوبيات حضرية مختلفة، منفصلة عن الواقع اليومي المألوف، والأماكن التي بدت راكدة ولكن في نفس الوقت تسببت الضرر في الحيز الحضري على أنها ""جرح مؤلم"" يستدعي العمل والتدخل. في المشروع، أسعى إلى التدخّل في مبنى مهجور في مجمع مجاور لأسوار البلدة القديمة في القدس، بينما أقوم بإنشاء مجمع يعكس تاريخ المدينة وهويتها ولكنه مناسب للثقافة الحضرية المعاصرة. عند التماس بين الغرب والشرق، عند نقطة التقاء بين البلدة القديمة والقدس الحديثة، ستكون الساحة بوابة دخول إلى القدس القديمة"

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project

פרוייקטים נוספים | More Projects