חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

דניאל אלה
Danielle Ella
دانيالا إيلّا

التعلّم من يروحام

ללמוד מירוחם

Learning from Yerucham

אורבני, חינוך, מבנה ציבור, נוף, תחבורה

/

מנחה: 2020, אילה רונאל
בפרויקט אציע נקודת מבט חדשה על תהליך התכנון העירוני בישראל, אשר מבוסס ברובו על תיאוריות מודרניסטיות מיושנות. ירוחם, עיירת הפיתוח העצמאית הראשונה בישראל, משמשת מקרה בוחן להצגת כשלונו של חזון התכנון המודרניסטי מחד, והתפתחות קהילה אורגנית מקומית חזקה מאידך. אותה קהילה אורגנית, יחד עם קרקעות פנויות רבות שנותרו בעיר ללא דורש, מאפשרים לייצר מציאות תכנונית חדשה, בה הרשות המתכננת מקדמת את התשתית הציבורית בעיר, בהתאם לקהילה המקומית ולצרכיהם.
In the project, I offer a new viewpoint on the process of urban planning in Israel, which is largely based on outdated modernist theories. Yerucham, the first independent development town in Israel, is a case study that presents the failure of the modernist planning vision on the one hand, and the development of a strong local organic community on the other. This organic community, together with the many vacant plots that remained without demand in the town, allows the creation of a new planning reality, in which the planning authority promotes the town's public infrastructure, to suit the local community and its needs.
في المشروع، سأقدم منظورًا جديدًا لعملية التخطيط الحضري في إسرائيل، والذي يعتمد في الغالب على نظريات حداثة قديمة. تعتبر يروحام، أول مدينة تنمية مستقلة في إسرائيل، دراسة حالة تعرض فشل رؤية التخطيط الحداثيّ من ناحية، وتطوير مجتمع عضويّ محليّ قوي من ناحية أخرى. نفس المجتمع العضوي، إلى جانب العديد من الأراضي الشاغرة المتبقية في المدينة دون طلب، يسمح بإنشاء واقع تخطيطيّ جديد، تعزز فيه سلطة التخطيط البنية التحتية العامة في المدينة، بما يُلائم المجتمع المحليّ واحتياجاته.

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project

פרוייקטים נוספים | More Projects