גל אפרת
Gal Efrat
غال إفرات

More than Age

More than Age

אורבני, מבנה ציבור, מגורים, שימושים מעורבים, תל אביב-יפו

/

מנחה: 2020, תאה קיסלוב וליאורה קיסלוב -קיי
עלייה באחוז המבוגרים באוכלוסייה העמיקה את תופעת הגילנות במרחב העירוני וגבר המתח באינטראקציה הרב גילאית. הפרויקט מבקש לסקור את המנעד האנושי על כל תחומיו וגיליו. המפגש ההטרוגני הוא המיקרו אקלים האנושי ליצירת חברה שבה המגוון האנושי מזין את הדרך לאיכות חיים בגיל השלישי ובכלל. שכונת "כרם התמנים" ושוק הכרמל- שכונה ותיקה וזולה בתחילתה, כמרחב המייצג תופעה מרקמית של "שווקים אורבניים" הגורמת לדחיקת התושב הוותיק לשולי השכונה. הופעתם של צעירים, החייאה, התייקרות, הפיכה למוקד תיירותי והיצע של דירות להשכרה, הופכות את המקום למקרה בוחן ליצירת מפגש מרחבי אורגני המשאיר את המבוגרים בחיי היומיום האורבנים. הפרויקט מציע יצירת מרחב ציבורי ומגורים המאפשרים עולם מגוון של חיי קהילה הטרוגנית, מנעד רחב של אופני חיים, דרגות עצמאות ובחירה, בה מפגשים רב- גילאים המעשירים זה את זה.
"The increase in the percentage of older adults in the population, together with the Coronavirus pandemic, has deepened the phenomenon of ageism in the urban space and intensified inter-age tensions. The project seeks to survey the human spectrum, in all its aspects and ages, by finding solutions that would result in a spatial organic encounter. The heterogeneous encounter is the human microclimate that would produce a society in which human diversity nourishes quality of life for the elderly and for society at large. The Kerem HaTeimanim neighborhood and HaCarmel Market are examples of a space that represents the phenomenon of ""urban markets"" – an old and cheap neighborhood, the appearance of a younger population, area revival, price increases, tourist attractions and AIRBNB apartments which marginalize the former inhabitants. These can be used as a case study for creating an organic space that preserves the older population as part of the urban daily life. The project proposes the creation of public and residential spaces that provide a diverse and heterogeneous community life, a wide spectrum of lifestyles, levels of independence and choice, in which inter-age encounters enrich one another."
"استمرت الزيادة في نسبة السكان البالغين، في ظل واقع وباء كورونا، بل إن ظاهرة الشيخوخة في المناطق الحضرية اشتدت وتزايدت حدة التوتر في التفاعل بين الأجيال المتعددة. يسعى المشروع إلى مراجعة النطاق البشري في جميع مجالاته وأعماره، من خلال إيجاد الحلول التي ستؤدي إلى لقاء مكاني عضوي. اللقاء غير المتجانس هو المناخ المحلي البشري لخلق مجتمع يغذي فيه التنوع البشري مسار جودة الحياة في سن الشيخوخة وبشكل عام. حي ""كيرم هتمنيم"" وسوق الكرمل، كمساحة تمثل ظاهرة ""الأسواق الحضرية"" – حي قديم ورخيص، حضور الشباب، وتنشيط المكان، غلاء الأسعار، والمركز السياحي والشقق، AIR-BNB الذي يزيح المقيم المخضرم إلى المدينة مساحة عضوية تترك البالغين في الحياة اليومية الحضرية. يقدم المشروع إنشاء مساحة عامة وسكنية تسمح بعالم متنوع من الحياة المجتمعية غير المتجانسة، ومجموعة واسعة من أنماط الحياة، ودرجات الاستقلال والاختيار، حيث تثري اللقاءات متعددة الأجيال بعضها البعض."

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project

פרוייקטים נוספים | More Projects