בר אלקבץ
Bar Elkabets
بار إيلكابتس

"وضخختم الماء"

ושאבתם מים

Let There Be Water

ירוק, נוף, פריפריה, תיירות, תשתיות

/

מנחה: 2020, מוטי בודק
"מתקני התפלת-מים זוכים להוקרה בגין חשיבות תפקידם במשבר המים האזורי. תחזיות המשרד לאנרגיה ומים מעידות כי הביקוש למים בישראל יגדל מהר יותר מתוספת המים המותפלים שמבטיחה תוכנית העבודה. עובדה המציירת תרחיש של הופעת מפעלי התפלה רבים לאורך רצועת החוף של ישראל בעתיד הלא רחוק. מתקני ההתפלה, בדומה למתקני תשתיות אחרים, הינם מתחמים סגורים, מבוצרים ומנותקים מן הסביבה, עניין שמקבל משמעות נוספת מעצם המחויבות למקמם בסמוך לרצועת החוף המבוקשת. הפרויקט מנסה לבחון מחדש את דמותו של מתקן ההתפלה, ומציע תכנון למתחם ההתפלה שעתיד לקום בגליל המערבי, תוך פיתוח תיירותי, אקולוגי וסביבתי ברצועת החוף הצפונית. "
"Water desalination plants are appreciated for their crucial role in mitigating the regional water crisis. The forecasts of the Ministry of Energy and Water indicate that the demand for water in Israel will increase faster than the added desalinated water guaranteed by the work plans, which presents a scenario of multiple desalination plants dotting Israel's shores in the not-too-distant future. Desalination plants, like other infrastructure facilities, are enclosed compounds, barricaded and disconnected from the environment – a matter that gains added significance due to the commitment to place them near the highly coveted coastline. The project seeks to reexamine the image of the desalination plant and proposes a plan for the desalination plant that will be built in the Western Galilee. It includes tourist-oriented, ecological, and environmental development of Israel's northern shoreline."
"إن مرافق تحلية المياه معروفة بأهميتها في أزمة المياه الإقليمية. تشير توقعات وزارة الطاقة والمياه إلى أن الطلب على المياه في إسرائيل سيزداد بشكل أسرع من الزيادة في المياه المحلاة التي تضمنها خطة العمل. حقيقة ترسم سيناريو ظهور العديد من محطات التحلية على طول الشريط الساحلي لإسرائيل في المستقبل غير البعيد. إن مرافق تحلية المياه مثل مرافق البنية التحتية الأخرى، إنها مجمعات مغلقة ومحصنة ومعزولة عن المحيط، وهي مسألة تكتسب أهمية إضافية بسبب الالتزام بالحدوث بالقرب من الشريط الساحلي المطلوب. يحاول المشروع إعادة فحص صورة مرفق التحلية، ويقدم التخطيط لمجمع تحلية المياه الذي سيتم بناؤه في الجليل الغربي، مع تطوير السياحة، البيئة والمحيط في الشريط الساحلي الشمالي."

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project

פרוייקטים נוספים | More Projects