חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אנני קפלן
Eny Kaplan
إيني كابلان

سوق الهجرة

שוקליטה

Immigration Bazaar

אורבני, מבנה ציבור, מגורים, מרכז, פריפריה, שימור, שימושים מעורבים, תעסוקה

/

מנחה: 2020, שם טוב צרויה
״בתור בת לעולים מבריה"מ לשעבר, בחנתי את סוגיית העליה וההשלתבות במדינת ישראל, ובחרתי לתכנן מרחבים פיזיים חדשים, שיתנו מענה מתאים להשתלבות בחברה הישראלית תוך שמירה על הזהות האישית מארץ המוצא. השוק העירוני הוא מקום ססגוני ודחוס שבו מתהווה קהילה. המתווה הפתוח המתווך בין דתות, תרבויות ומרקמים עירוניים מהווה את הבסיס הטוב ביותר לתהליך הקליטה בחברה הישראלית. כיום, מרקם הבינוי סביב שוק רמלה איננו רציף, ומותיר יציאות רבות מתוך השוק המובילות לשום מקום. מטרת הפרויקט היא לאחות את המרקם העירוני ע"י משיכת תוואי הדרכים היוצאות מתוך השוק והרחבת תפקודו אל הצדדים, תוך שימוש בשכבות ההיסטוריות והתרבותיות לתכנון סביבה לקליטת עולים חדשים.״
"As a daughter of immigrants from the former Soviet Union, I explored the issue of Aliyah and integration in Israel. I chose to plan new physical spaces that provide an appropriate solution for inclusion in Israeli society while preserving the personal identity of the original country. The urban market is a vibrant and dense place in which communities come into being. The open layout that mediates between religions, cultures, and urban fabrics is the best facilitator for the absorption process in Israeli society. Currently, the construction fabric in the area of the Ramla Market is fragmented and includes many exits from the market that lead nowhere. The project aims to restore the urban fabric by pulling the routes leading out of the market and expanding its operation sideways while using the historical and cultural layers for planning an environment prepared to absorb new immigrants."
"بصفتي ابنة مهاجرين من الاتحاد السوفياتي السابق، درست مسألة الهجرة والاندماج في دولة إسرائيل، واخترت التخطيط لمساحات مادية جديدة من شأنها توفير حل مناسب للاندماج في المجتمع الإسرائيلي مع الحفاظ على الهوية الشخصية من البلد الأصليّ. السوق البلدي هو مكان ملون ومزدحم يتكوّن فيه المجتمع. يشكل المخطط المفتوح الذي يتوسط بين الأديان، الثقافات والأنسجة الحضرية أفضل قاعدة لعملية الاستيعاب في المجتمع الإسرائيلي. اليوم، نسيج البناء حول سوق الرملة ليس مستمراً، تاركاً العديد من المخارج من السوق تؤدي إلى أي مكان. ويهدف المشروع إلى توحيد النسيج الحضري من خلال سحب مسار الطرق خارج السوق وتوسيع وظيفته إلى الأطراف، باستخدام الطبقات التاريخية والثقافية لتصميم بيئة لاستيعاب المهاجرين"

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project

פרוייקטים נוספים | More Projects