נוי עצמי
Noy Atzmi
نوي عتصمي

البيت: تحديث إصدار

הבית : עדכון גרסה

HOME : update version

דיגיטלי, מגורים, קונספטואלי

/

מנחה: 2020, אילה רונאל
" 'הבית' נוכח בחלל ובזמן, בדמיון ובחלום ; הוא חלל בנוי אבל הוויתו עשויה מאנשים, מחפצים, מרגשות, מקולות ומריחות הנחווים בין קירותיו. בכל בית מקבלים הצרכים האנושיים מענה בהתאם לדגמים תרבותיים האופייניים לזמן ולמקום ולמגבלות הידע והחומרים הנגישים. מבנה הבית, חלוקת החלל הפנימי והפרקטיקות הנהוגות בו, מעידים על השינויים המשמעותיים שהתחרשו בחברה, בתרבותה ובכלכלתה. " ("הבתים הלבנים ימולאו", עופרה טנא).

פרויקט זה הינו פרויקט תאורטי הבוחן מחדש את משמעות הבית דרך פעולות היומיום ; באמצעות פירוק התוכנית הגנרית ותכנון עם חשיבה על ממד וירטואלי, אני מנסחת עיצוב מחדש של מרחב המגורים הנעשה בהתאמה מוחלטת עבור המשתמש וצרכיו המשתנים.

אני בוחנת את פעולת הרחצה על כל משמעויותיה בהתאם לסיפור והחוויה ; החלל מגיב ומשתנה בהתאם למשתמש.
"The Home is present in space and time, imagination and dream; it is a constructed space, but its essence is comprised of the people, objects, feelings, sounds, and smells that are experienced between its walls. in every home, human needs get a response based on the cultural models typical to the time and place, and the limitations of knowledge and available materials. The structure of the home, the inner division of the inner space and the practices taking place in it are indicative of the significant changes society, its culture, and its economy have undergone." (The White Houses Shall Be Filled, Ofra Tene). This is a lighting project that reexamines the meaning of the home through daily actions. By deconstructing generic home design and planning with a virtual dimension in mind, I formulate a redesign of the residential space that is wholly compatible with the user and their dynamic requirements.
البيت موجود في المكان والزمان، في الخيال والحلم. إنّها مساحة مبنية ولكن كونها تتكون من أشخاص، أشياء، مشاعر أصوات وروائح يُشعر بها بين جدرانه. في كل بيت، يتمّ التعامل مع الاحتياجات البشرية وفقًا للنماذج الثقافية النموذجية للزمان والمكان، وقيود المعرفة والمواد التي يمكن المُتاحة. يشهد مبنى البيت، وتقسيم المساحة الداخلية والممارسات المُتبعة فيه، على التغيرات المهمة التي حدثت في المجتمع وثقافته واقتصاده. " (" ستمتلأ البيوت البيضاء "عوفرا تيني). هذا المشروع هو مشروع نظريّ يعيد النظر في معنوية البيت من خلال النشاطات اليومية. من خلال تفكيك التخطيط الأصليّ والتخطيط مع التفكير في البعد الافتراضيّ، إنني أقوم بتجديد تصميم مساحة السكن الموجود بما يتوافق تمامًا مع المستخدم واحتياجاته المتغيرة

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project

פרוייקטים נוספים | More Projects