חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

בר שריקי
Bar Shriki
بار شريكي

تمثيل رقمي

מטבוליזם דיגיטלי

Digitial Metabolism

אורבני, דיגיטלי, ירוק, קונספטואלי

/

מנחה: 2020, מוטי בודק
בעוד העיר הקונבנציונאלית היא מסה של מבנים סטטיים, מנותקים ואינהרנטיים הפועלים באופן עצמאי ובלי להתחשב זה בזה ובסביבתם, במערכות טבעיות כל ישות מקיימת מערכת יחסים סימביוטית מתמשכת עם ישויות אחרות. אינטראקציה חשובה זו היא שמקנה להן חוסן ויכולת להתמודד עם שינויים בסביבה. מה אם הערים העתידיות שלנו יתפקדו כמו המערכות המורכבות הללו בעידן המאופיין בשינויים מהירים וקיצוניים? הפרויקט עוסק ב'תאוריית המורכבות' ומציג חזון מורפו-אוטופי (Morpho-Utopia) ל'עיר-בניין' הבנויה מיחידת 'תא' בסיסית ומייצרת מערכת מורכבת של קשרים פנימיים וזרימת מידע בין חלקי המערכת, שכמו מערכות טבעיות שואפת לאיזון וארגון עצמי ליצירת מורפולוגיה אדפטיבית ויעילה אנרגטית. מטבוליזם עתידי בכלים דיגיטליים, אשר חוקר את נושא 'היחידה' -> 'השלם' לכדי יצירת מרחב אבולוציוני ודינמי.
While the conventional city is a mass of static, disconnected, and inherent buildings that operate independently without considering each other and their environment, in natural systems each entity has a prolonged symbiotic relationship with other entities. This important interaction strengthens them and allows them to cope with environmental changes. What if our future cities function like these complex systems, in an age defined by rapid and extreme changes? The project is about "complexity theory." It presents a morpho-utopic vision of a "building-city" composed of a basic "cell" unit and producing a complex system of internal links and flows of information between the various parts of the system. The unit, like in natural systems, strives for balance and self-organization that create an adaptive and energetically-efficient morphology. Futuristic metabolism in digital tools, which explores the issue of the "the unit" -> "the complete" in order to create an evolutionary and dynamic space.
في حين أن المدينة التقليدية عبارة عن كتلة من المباني الثابتة المنفصلة والمتأصلة التي تعمل بشكل مستقل ودون اعتبار لبعضها البعض وبيئتها، في الأنظمة الطبيعية يحافظ كل كيان على علاقة تكافلية متواصلة مع الكيانات الأخرى. هذا التفاعل المهم هو الذي يمنحهم المرونة والقدرة على التأقلم مع التغيرات في البيئة. ماذا لو عملت مدننا المستقبلية مثل هذه الأنظمة المعقدة في عصر التغيير السريع والجذري؟ يتعامل المشروع مع "نظرية التعقيد" ويقدم رؤية مورفو يوتوبيا "لمدينة عمران" مبنية من وحدة ""خلية"" أساسية وينشئ نظامًا معقدًا من العلاقات الداخلية وتدفق المعلومات بين أجزاء النظام، والتي مثل الأنظمة الطبيعية تسعى لتحقيق التوازن والتنظيم الذاتي لخلق مورفولوجيا تكيفية وكفاءة الطاقة. عملية التمثيل المستقبليّ في الأدوات الرقمية، والتي تبحث في موضوع ""الوحدة"" -> "كاملة" لخلق مساحة تطورية وديناميكية.

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project

פרוייקטים נוספים | More Projects