Search
Search
Close this search box.

שלי צ'רטוק

Shelly Chertok

شيلي شيرتوك

الاستمرارية والفراغ - علاقة المدينة والبستان لعام 2040

רציפות ורווח – יחסי עיר ופרדס לקראת שנת 2040

Continuity and Void - The Relationship Between City and Orchard Towards 2040

אורבני, התחדשות עירונית, חברתי, משבר האקלים, נוף, פרבר, תחבורה

/

מנחה: יורם עקיבא שילה
בתנאים הקיימים בישראל, השימוש ברכב הינו הכרחי לקיום פעולות בסיסיות עבור חיי היום-יום. זאת מאחר והמטרופולין מורכב מיישובים פרבריים רבים המקיפים את ערי המרכז הגדולות והמשמעותיות ביותר. ללא תמריצים לעידוד תנועה רגלית או תנועה בתחבורה ציבורית, החוויה האנושית במרחב האורבני הפרברי פחותה והרחובות מתרוקנים מאנשים. כך למעשה, נוצרת עיר למכוניות ולא עיר לאנשים. במקביל, מגמת גידול האוכלוסין מובילה להפשרת שטחים חקלאיים לטובת בניית מגורים. לתופעה זו חסרונות רבים: איבוד שטחים פתוחים וירוקים המשמשים הן כריאות ירוקות והן למנוחה נפשית; העצמת תופעת אי החום העירוני; והקטנת שטחי החלחול, מאחר והאדמה מופרעת ומוחלפת במשטחי ריצוף. עם זאת, תכנון לצפיפות חיוני, הן כמענה לביקוש הגובר למגורים והן כערך חברתי ליצירת מפגשים אנושיים ברחובות העיר. במחקר זה, אבקש להציע שיטת תכנון עיר לצפיפות בעלת עירוב טבע ובינוי, המבוססת על זמן חווית ההליכה והשוטטות. שכן, חווית השיטוט מועצמת בזכות ניגודים המגרים את החושים. מחקר זה יפגיש שני גופי ידע: אתגר בינוי הערים בישראל לקראת 2040 והשיח החווייתי של צמד הניגודים, רציפות ורווח, ככלי ביקורתי לניתוח העיר מבחינה מורפולוגית ופנומנולוגית. במהלך המחקרי אבדוק את השיטה על נס ציונה. עיר פרברית בעלת היסטוריה התפתחותית המאופיינת ביחסים משתנים בין הבינוי, הטבע ושטחי החקלאות. שיטת התכנון העירוני תורכב מגריד של משבצות בעלות גדלים משתנים, בהתאם למרחקי ההליכה האופטימליים ולגיוון החוויה החושית האנושית במרחב האורבני.
In the current conditions in Israel, the use of a car is essential for carrying out basic daily activities. This is because the metropolitan area consists of numerous suburban settlements surrounding the largest and most significant cities. Without incentives for walking or public transportation, the human experience in the suburban urban space is diminished, and the streets become empty of people. Essentially, a city for cars is created instead of a city for people. Simultaneously, the trend of population growth leads to the conversion of agricultural land for housing construction. This phenomenon has many disadvantages: the loss of open and green spaces that serve as both green lungs and for mental relaxation, the intensification of the urban heat island effect, and the reduction of permeable surfaces as the soil is replaced by paved areas. However, density planning is crucial as a response to the increasing demand for housing and as a social value for creating human interactions in the city streets. In this research, I propose a method of planning a dense city with a blend of nature and construction based on the experience of walking and wandering. The act of walking is enhanced by sensory contrasts that stimulate the senses. This research will bring together two bodies of knowledge: the challenge of urban construction in Israel towards 2040 and the experiential discourse of the contrasting pair, continuity, and void, as critical tools for analyzing the city from a morphological and phenomenological perspective. During the research, I will test the method in Ness Ziona, a suburban city with a developmental history characterized by varying relationships between construction, nature, and agricultural areas. The urban planning method will consist of a grid of plots of varying sizes, according to optimal walking distances and the diversity of the human sensory experience in the urban space.
في ظل الظروف الموجودة في إسرائيل ، فإن استخدام السيارة ضروري للقيام بالأنشطة الأساسية للحياة اليومية. وذلك لأن العاصمة تتكون من العديد من تجمعات السكان في الضواحي المحيطة بأكبر وأهم المدن المركزية. تكون التجربة الإنسانية في الفضاء الحضري في الضواحي أقل والشوارع خالية من الناس، بدون حوافز لتشجيع حركة السير على الأقدام أو النقل العام ، وهكذا ، في الحقيقة ، هي مدينة مُنشأة للسيارات وليست مدينة للناس. في الوقت نفسه ، يؤدي اتجاه النمو السكاني إلى ذوبان المناطق الزراعية لصالح البناء السكني. هذه الظاهرة لها عيوب كثيرة: فقدان المساحات المفتوحة والخضراء المستخدمة في كل من المساحات الخضراء والراحة العقلية ؛ تكثيف ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية ؛ وتقليل مناطق الترشيح ، حيث تتأثر التربة وتحل محلها أسطح الرصف. ومع ذلك ، فإن التخطيط للكثافة أمر ضروري ، سواء كاستجابة للطلب المتزايد على الإسكان أو كقيمة اجتماعية لخلق لقاءات بشرية في شوارع المدينة. في هذه الدراسة، أود أن أقترح طريقة تخطيط مدينة للكثافة مع مزيج من الطبيعة والبناء ، بناءً على وقت تجربة المشي والتجول. في الواقع ، تتعزز تجربة التجول بفضل التناقضات التي تحفز الحواس. سيجمع هذا البحث بين مجموعتين من المعرفة: التحدي المتمثل في بناء مدن في إسرائيل حتى عام 2040 والخطاب التجريبي لزوج من التناقضات والاستمرارية والفراغ، كأداة حاسمة لتحليل المدينة شكليًا وظاهريًا. أثناء بحثي سأختبر طريقة "نس تسيونا". مدينة ضواحي لها تاريخ تنموي يتميز بتغير العلاقات بين البناء والطبيعة والمناطق الزراعية. ستتكون طريقة التخطيط الحضري من شبكة من المربعات ذات الأحجام المختلفة ، وفقًا لمسافات المشي المثلى وتنوع التجربة الحسية البشرية في الفضاء الحضري.

יצירת קשר