חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

פאיז קעדאן

Faiez Kaddan

فايز قعدان

جدار الراقص

חומה מרקדת

Dancing Wall

גבול, חברתי, חוף, מוסיקה, נוף, קהילתי

/

מנחה: אמיר מן
החומה המרקדת, היא חקירה של הקשר המורכב בין הקול, המוסיקה, והמורכבות הפוליטית של פרויקט מסוים. מושקעת במושג התגלית הקולית, החקירה מכוונת להקים חיבור מרתק המעלה את התהליך האדריכלי לרמות חדשות. מתמקדת בגבול נוף פוליטי מורכב בין ג'סר אל-זרקא לקיסריה, החקירה סופגת סיפורים קיימים ומזמינה אנשים לחרוף את הגבולות החברתיים דרך סימולציות קוליות משנות ומשפרות, שידורגו את התהליך האדריכלי המקומי ויביאו לתוצאות ייחודיות ומושפעות מתחושת המקום. בלב החקירה נמצא המושג ״תגלית הקול״ המעמיק באפשרויות האין-סופיות של הקול ככוח אחד המתעלה על הגבולות הפיזיים, התרבותיים והפוליטיים. באמצעות התמקדות במאפיינים הייחודיים של הקול, החקירה מתמקדת ביצירת חיבורים בין אמנות לאדריכלות, בין מוסיקה למרחב, ובין קהילות לתרבויות. תהליך העיצוב משתמש בטכניקות סימולציות קוליות להפיכת החוויות התגליתיות לתוצאות מוחשיות וחושיות. על ידי יצירת סביבות קוליות מפוצלות ועיצוב אדריכלי המתאים לאקוסטיקה הייחודית של האתר, החקירה מתמקדת ביצירת שינויים ומזמינה אנשים להשתתף מעבר לתפיסותיהם וליצור חיבור מרתק עם המרחב. מעבר לכך, החקירה מציינת את תרבות המורשת ואת הקצב היומי של ג'סר אל-זרקא, ומשתלבת אלמנטים המתאימים לים, לאדמה ולמסורת, הפרויקט הוא פרויקט התנגדותי למצב הקיים של סוללת העפר שנאכפה על הכפר הפלסטיני ״ג'סר אל זרקא״, ושואף ליצור משמעות שונה לאלמנט המפריד וחסר חיים דרך קולות מהסביבה והמוסיקה.
The Dancing Wall thesis explores the interplay between sound, music, and the intricate political complexity of a specific project. Rooted in the concept of sound transcendence, this study endeavors to establish a profound connection that challenges conventional boundaries and elevates the architectural design process to new heights. Focusing on a politically controversial landscape border between Jisr al Zarqa and Caesarea, the research absorbs existing narratives and invites individuals to transcend societal limitations through the transformative power of sound simulations, indigenous architectural enhancement, and community-centric programs. “Sound transcendence”(تجلي صوتي) lies at the core of this thesis, delving into the limitless possibilities of sound as a unifying force that surpasses physical, cultural, and political constraints. By harnessing the ethereal qualities of sound, the project aims to transport individuals to realms, where the boundaries between art and architecture, music and space, and communities and cultures dissolve. Through the application of sound simulation techniques, the design process strives to manifest these transcendent experiences in tangible and sensory forms. By creating immersive soundscapes and harmonious architectural compositions that respond to the sites unique acoustics, the project aims to change the ordinary, inviting individuals to journey beyond the confines of their perceptions and embrace a transformative connection with the space. Furthermore, the thesis celebrates the rich cultural heritage and daily rhythms of Jisr al Zarqa, incorporating elements that resonate with the sea, the land, and the vibrant traditions of the community. By leveraging the potential of sound, the architectural design aims to create a poetic and sensorial narrative, where music becomes a catalyst for profound experiences and dialogue and healing within divided communities.
الجدار الراقص هو بحث في العلاقة المعقدة بين الصوت والموسيقى والتعقيد السياسي لمشروع معين. يستثمر البحث في مفهوم الاكتشاف الصوتي ، ويهدف التحقيق إلى إنشاء اتصال رائع يرتقي بالعملية المعمارية إلى مستويات جديدة. بالتركيز على حدود المشهد السياسي المعقد لجدار رملي فاصل بين جسر الزرقاء وقيسارية ، يستوعب التحقيق التركيبات الموجودة ويدعو الناس إلى كسر الحدود الاجتماعية من خلال محاكاة ناقده للجدار من اجل تغيير وتحسين الوضع القائم ، والتي ستعمل على الارتقاء بالعملية المعمارية المحلية. ويكمن في قلب البحث، مفهوم "اكتشاف الصوت" وتجلي الصوت ، الذي يتعمق في الاحتمالات اللانهائية للصوت كقوة واحدة تتجاوز الحدود المادية والثقافية والسياسية. ومن خلال التركيز على الخصائص الفريدة للصوت ، يركز المشروع على إنشاء روابط بين الفن والعمارة ، وبين الموسيقى والحيز المعماري ، وبين المجتمعات والثقافات. تستخدم عملية التصميم تقنيات محاكاة الصوت لتحويل التجارب الاستكشافية إلى نتائج ملموسة وحسية. وعن طريق إنشاء بيئات صوتية مجزأة وتصميم معماري مناسب للصوتيات الفريدة من الموقع والتي تاثر بطرق مختلفه على الجدار الرملي الفاصل ، فإن المشروع يركز على إحداث تغييرات ويدعو الناس إلى استكشاف ما وراء تصوراتهم وإنشاء بديل واتصال افضل مع الحيز المعماري. يركز ويهتم المشروع على التراث الثقافي الغني والاصوات اليومية لجسر الزرقاء، من خلال دمج عناصر تميز البحر والأرض، وتقاليد المجتمع النابضة بالحياة، ويهدف التصميم المعماري إلى خلق سرديات حسية، حيث تصبح الموسيقى عاملًا حافزًا لتجارب وحوارات عميقة وشفاء داخل المجتمعات المنقسمة.

יצירת קשר