חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

עלי אבראהים

Ali Ibrahim

علي ابراهيم

احياء حضري

החייאה עירונית

ubran revive

אורבני, התחדשות עירונית, חברתי, מגורים, קהילתי, שימוש חוזר, תחבורה, תל אביב-יפו

/

מנחה: תאה קיסלוב וליאורה קיסלוב -קיי
תהליכי התחדשות עירונית היום משנים את פני העיר באופן דרסטי. תכניות הפינוי-בינוי משנות את המרחב הפיזי ומנתקות בין התושבים המקומיים לחוויה ולזכרון המקומי. תהליכים אלו גורמים לעיוות החוויה העירונית וזהות המרחב האורבני. הפרויקט מתמקד בשכונת שיכוני חיסכון בדרום יפו שעוברת תהליכי פינוי בינוי מאסיביים בשנים האחרונות. אני טוען שהתשתית המבנית הקיימת של השיכון אינם בהכרח מהווים מעצור בפני פיתוח עירוני. תכנון הבינוי החדש צריך להיות אינטגרלי למרקם העירוני הקיים. הפרויקט מציע גישה חדשה להתחדשות עירונית המבוססת על טיפולוגיית השיכון המודרניסטי ועקרונותיו. הפרויקט משתמש בשיכון כתשתית לתכנון ועיצוב חוויה עירונית חדשה שצומחת מתוך הקיים.
Urban renewal processes today are drastically transforming the face of the city. Evacuation-construction plans alter the physical space and disconnect the local residents from their experience and local memory. These processes distort the urban experience and the identity of the urban space. The project focuses on the Shikun Chisachon neighborhood in South Jaffa, which has undergone massive evacuation-construction processes in recent years. I argue that the existing structural infrastructure of the neighborhood does not necessarily hinder urban development. The new construction planning aims to be integral to the existing urban fabric. The project proposes a new approach to urban renewal based on modernist housing typology and its principles. It utilizes housing as a foundation for planning and designing a new urban experience that emerges from the existing context.
عمليات التجديد الحضري في الوقت الحاضر تقوم بتحويل وجه المدينة بشكل جذري. خطط إخلاء وإعمار تغيّر المساحة الفعلية وتفصل بين السكان المحليين وتجربتهم والذاكرة المحلية. هذه العمليات تشوه تجربة الحياة الحضرية وهوية المساحة الحضرية. يركز المشروع على حي شيكون تشيساخون في جنوب يافا، الذي خضع لعمليات إخلاء وإعمار ضخمة في السنوات الأخيرة. أنا أُجادل بأن البنية التحتية الهيكلية الحالية للحي لا تعيق بالضرورة التطوير الحضري. تهدف خطط الإعمار الجديدة إلى أن تكون جزءًا أساسيًا من النسيج الحضري الحالي. يقترح المشروع نهجًا جديدًا للتجديد الحضري يستند إلى نمط الإسكان الحديث ومبادئه. يستخدم الإسكان كأساس للتخطيط وتصميم تجربة حضرية جديدة تنبثق من السياق الحالي.

יצירת קשר