עומר בר-דן

Omer Bar-dan

عومر بار-دان

باسديكال الحفظ الراديكالي في الهندسة المعمارية

פסאדיקל - שימור רדיקלי באדריכלות

Facadical - radical conservation in architecture

אורבני, התחדשות עירונית, זיכרון, מבנה ציבור, קהילתי, קונספטואלי, שימור, שימוש חוזר, תרבות

/

מנחה: יורם עקיבא שילה
נהוג להגדיר את האמנות המודרנית כאמנות לשם אמנות, כאשר משמעות ביטוי זה עוסקת בנטיית האמנות לעיסוק הבלעדי בעצמה, באלמנטים המרכיבים את המדיום שלה ובהגבלה עצמית – תופעות אשר הובילו להופעת ההפשטה המוחלטת וליצירה ״הטהורה״. כמו באמנות הפלסטית, כך גם האדריכלות המודרנית עוסקת בהגבלת היצירה לכלים המיידים של המדיום – חלל, מסה, אור וצל. בכך, המודרניזם הוביל את האדריכלות לעיסוק ברעיונות בינאריים ודיכוטומיים של ניגודיות. יחד עם זאת, ניתן לראות כי האמנות והאדריכלות הפוסט מודרניות, אשר זכו לקיתונות ביקורת, לא תמיד בצדק , השכילו לאתגר מבנה זה על ידי הצבת אלמנטים נוספים וזרים לחלוקה הבינרית – מה שהוביל ליצירת אדריכלות חדשה, מורכבת ורווית קונפליקטים. התפיסות הפוסט מודרניות של רוברט ונטורי ואלדו רוסי, משמשות בסיס לגיבוש כלי, מתודה להתערבות במבנה היסטורי שממאנת לקדשו, אדרבא, הפרויקט מבקש להציג, גישה פורמליסטית הרואה עצמה משוחררת ממוסכמות שימור מסורתיות, המציבה את החזית כמחולל התכנון, תוך תפיסתה כאלמנט עצמאי שאינו מחויב לתוכנית או לארגון החלל בפנים המבנה. גישה זו מודגמת מבעד למהלך שימור רדיקלי ואיקונוקלסטי של מבנה קולנוע עמל של האדריכל אריה שרון. כך שנוצרת אדריכלות חדשה המכילה סתירות פנימיות, מורכבויות והטרוגניות – אדריכלות כתערובת ולא כתרכובת.
It is customary to define modern art as art for art's sake, when the meaning of this expression deals with the tendency of art to be exclusively occupied with itself, with the elements that make up its medium and with self-limitation – phenomena which led to the appearance of absolute abstraction and "pure" creation. As in plastic art, modern architecture is also concerned with limiting creation to the immediate tools of the medium – space, mass, light and shadow. In doing so, modernism led architecture to engage with binary and dichotomous ideas of contrast. At the same time, it can be seen that postmodern art and architecture, which have been criticized, not always rightly so, have been able to challenge this structure by placing additional and foreign elements to the binary division – which has led to the creation of a new, complex and conflict-filled architecture. The postmodern concepts of Robert Venturi and Aldo Rossi serve as a basis for the formation of a tool, thanks to an intervention in a historical structure that is meant to be consecrated, rather, the project seeks to present a formalist approach that sees itself as freed from traditional conservation conventions, placing the facade as the generator of planning, while perceiving it as an independent element that is not committed to a plan or To organize the space inside the building. This approach is demonstrated through a radical and iconoclastic preservation move of the Amal cinema building by the architect Aryeh Sharon. Thus a new architecture is created that contains internal contradictions, complexities and heterogeneity – architecture as a mixture and not as a compound.
من المعتاد تعريف الفن الحديث على أنه فن من أجل الفن ، عندما يتعامل معنى هذا التعبير مع ميل الفن إلى الانشغال بشكل حصري بذاته ، مع العناصر التي تشكل وسطه ومع التحديد الذاتي – الظواهر التي أدت إلى ظهور التجريد المطلق والابداع "الخالص". كما هو الحال في الفن التشكيلي ، تهتم العمارة الحديثة أيضًا بقصر الإبداع على الأدوات المباشرة للمتوسط – الفضاء والكتلة والضوء والظل. ومن خلال القيام بذلك ، قادت الحداثة العمارة إلى الانخراط في أفكار ثنائية وثنائية التباين. في الوقت نفسه ، يمكن ملاحظة أن الفن والعمارة ما بعد الحداثة ، اللذان تم انتقادهما ، ليس دائمًا بشكل صحيح ، كانا قادرين على تحدي هذا الهيكل من خلال وضع عناصر إضافية وأجنبية في التقسيم الثنائي – مما أدى إلى إنشاء بنية جديدة ومعقدة ومليئة بالصراعات. تعمل مفاهيم ما بعد الحداثة لروبرت فنتوري وألدو روسي كأساس لتشكيل أداة ، وذلك بفضل التدخل في هيكل تاريخي من المفترض أن يتم تكريسه . بدلاً من ذلك ، يسعى المشروع إلى تقديم نهج شكلي يرى نفسه على أنه محرّر. ومن اتفاقيات الحفظ التقليدية ، وضع الواجهة كمولد للتخطيط ، مع إدراكها كعنصر مستقل غير ملتزم بخطة أو لتنظيم المساحة داخل المبنى. يتجلى هذا النهج من خلال خطوة الحفاظ على المذهب الراديكالي لمبنى سينما أمل للمهندس المعماري أرييه شارون. وهكذا يتم إنشاء بنية جديدة تحتوي على تناقضات داخلية وتعقيدات وعدم تجانس – العمارة كمزيج وليس كمركب.

יצירת קשר