חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סורא זידאן

Sura Zedan

سرى زيدان

خربة الحرم

ח'רבת אל חרם

Kherbit al Harm

גבול, דתות, הגדה המערבית, חברתי, שימור, תרבות, תשתיות

/

מנחה: אילה רונאל
אני כאישה ערביה פלסטינית חיה במרחב תחום על ידי גבולות שונים, חלק מהגבולות טבעיים ומיוצרים על ידי הטבע וחלק הם מלאכותיים, לעיתים מוחשיים, ומיוצרים על ידי הכיבוש והחברה. הפרויקט מתייחס לשני הגבולות המלאכותיים הנובעים משני נושאים עיקריים הראשון "המאבק על האדמה" והשני "התרבות". הפרויקט מדבר על "ח'רבה" הנטושה כערך היסטורי מסמל את המאבק עם הכיבוש, ו- "חרם" כמושג דתי נקרא למקומות הקדושים אבל החברה משתמשת בו כשמתייחסת לאישה. "חרבת אל-חרם" פרויקט מציע תכנון חרבה מודרנית, הממוקמת על שלוש חרבות נטושות במרחב התפר בין ישוב זמר לבין הגדה המערבית, הקרקע שייכת לפלסטינים בגדה המערבית ומוגדרת כ "שטח "C. ישוב זמר מורכב מארבעה כפרים המתפתחים משמונה ח'רבות, כל כפר התפתח בכיוון אחר לפי הטופוגרפיה המשתנה והגבולות במקום, אשר הישוב תחום על ידי שני נחלים מצפון ומדרום, כביש 6 ממערב וגדר ההפרדה ממזרח, והוא סובל מחוסר התפתחות בתשתיות. החרבה החדשה מבוססת מבחינה תכנונית על הערכים של האדריכלות האסלאמית, אשר המסגד הוא המרכז ומסביב מתרחשות כל הפונקציות האחרות. המסגד מתוכנן בצורה מודרנית והוא מאפיין את המקום, שאר המבנים מתוכננים בצורת הבית הערבי המסורתי. המטרה של הפרויקט היא לשבור את החסמים הפיזיים ולצור מרחב חדש המייצר הזדמנויות לנשים ולאנשים להתפתח ולהתקדם, הוא מייצר מרכז חדש בין זמר לבין הגדה המערבית. ונותן לי כאישה את האפשרות לחיות במרחב בטוח ומעודד.
As a Palestinian Arab woman, I live in a place surrounded by different boundaries, part of which are natural, a product of nature, and the other part is artificial, and at times tangible, crafted by occupation and society. The project delves into the two intertwined contexts of 'struggle for land' and 'culture.' It speaks of the abandoned 'Khurbah' as a historical value symbolizing the conflict with the occupation, and the 'Haram' as a religious term representing sacred places, but also used by the community to refer to women. The 'Khurbah Al-Haram' project explores the idea of constructing a modern and contemporary Khurbah, located on three abandoned Khurbahs in the area between the town of Zemer and the West Bank, an area primarily owned by Palestinians in the West Bank, known as 'Area C. The town of Zemer consists of four main villages, including eight abandoned Khurbahs. Each village has developed in a different direction due to the varying terrain and surrounding boundaries. The town is bordered by two valleys to the north and south, Highway 6 to the west, and the separation wall to the east, suffering from infrastructural deficiencies. The design of the 'New Khurbah' is based on the concept of Islamic architecture, drawing inspiration from the design of Islamic cities where the mosque serves as the center from which other places radiate. The mosque is designed in a modern and contemporary way, departing from the traditional approach, while other buildings take the form of traditional Arab houses. The project's goal is to break through physical and artificial barriers and create a new space that provides opportunities for women and the community to progress and develop, establishing a central point that brings together Zemer and the West Bank. The place offers me, as a woman, the chance to live in a safe and encouraging environment.
كوني امرأة عربية فلسطينية، أعيش في مكان محاط بحدود مختلفة، جزء من هذه الحدود طبيعية من انتاج الطبيعة والجزء الاخر مصطنع، وأحيانًا ملموس، من صنع الاحتلال والمجتمع. يتطرق المشروع إلى الحدين المصطنعين النابعين من قضيتين رئيسيتين، الأولى "النضال من أجل الأرض" والثانية "الثقافة". يتحدث المشروع عن "الخربة" المهجورة كقيمة تاريخية ترمز إلى الصراع مع الاحتلال، و "الحرم" كمصطلح ديني يرمز الى الأماكن المقدسة ولكن المجتمع يستخدمه ايضا عند الإشارة إلى المرأة. يتناول مشروع "خربة الحرم" فكرة بناء خِربة بمفهوم عصري وحديث، حيث تقع على ثلاثة خِرَب مهجرة في المنطقة بين بلدة زيمر والضفة الغربية، الأرض أساسا هي ملك للفلسطينيين في الضفة الغربية وهي معرفة ك " منطقة ج ". بلدة زيمر مكونة من أربع قرى أساسها ثمانية خِرَب، كل قرية تطورت باتجاه مختلف نسبة للتضاريس المتغيرة في المكان والحدود التي تحيطه، حيث يحد البلدة واديان شمالا وجنوبا، شارع 6 من الغرب وجدار الفصل من الشرق، تعاني البلدة من نقص وضعف في البنية التحتية. تصميم "الخربة الجديدة" يرتكز على مفهوم العمارة الإسلامية وهو مستوحى من تصميم المدينة الإسلامية حيث المسجد هو المركز ومنه تنبع الأماكن الاخرى. تم تصميم المسجد بطريقة حديثة وعصرية تختلف عن الطريقة التقليدية، اما المباني الأخرى مصممة على شكل البيت العربي التقليدي. الهدف من المشروع هو كسر الحواجز المادية والمصطنعة وخلق مساحة جديدة توفر الفرص للنساء والمجتمع للتطور والتقدم، وانشاء نقطة مركزية تجمع بين بلدة زيمر والضفة الغربية. المكان يمنحني كامرأة فرصة العيش في مكان آمن ومشجع. كلمات مفتاحية: حدود، خِربة، حرم، العمارة التقليدية، بنية تحتية، تطوير

יצירת קשר