Search
Search
Close this search box.

יעל פלמן

Yael Felman

ياعيل فيلمان

شيوخ القبيلة

זקני השבט

Tribal elders

חברתי, מגורים, קהילתי, שימוש חוזר, תרבות

/

מנחה: יורם עקיבא שילה
הקיבוץ כיום הינו צורת התיישבות שלא שמה דגש ולא מאזנת בין השטח הפרטי לשטח הציבורי. מהתיישבות שקמה על אידיאולוגיה של שיתופיות מלאה ואפס אחוז פרטיות הפכה להיות התיישבות בה הפרטיות תופסת את סדר היום. מטרת העבודה היא לבחון ולהבין את ההיסטוריה של התפתחות הקיבוץ, לראות היכן, כיצד ומתי נעשה השינוי הדרסטי ואילו תהליכים חברתיים, כלכלים ואולי אף תרבותיים גרמו לשינוי זה. על מנת לבחון את תהייה זו, נחקרו הקיבוצים בכלל אך נבחר קיבוץ אחד בפרט כמקרה בוחן והבנה יותר מדויק לאיך נעשו השינויים. המחקר התיאורטי עסק בשני מישורים במישור הפיזי והמישור החברתי, כלומר, בחינה של התפתחות הקיבוץ ברמה האידיאולוגית, התרבותית והבינוי המשתנה ומנגד את התהליכים החברתיים שהובילו לשינויים שקרו בקיבוץ. על מנת להבין יותר טוב את המחקר יש להבין קודם מספר מושגי יסוד של הקיבוץ ושל המחקר הספציפי הזה. ראשית "תא", מדובר על יחידת בסיס המגדירה חלל מגורים אחד, הגדרה מראשית הקיבוץ עבור חדר בעל 4 קירות המכיל חלל למגורים. שנית, המושג קבוצה אשר פירושו המילוני הינו גוף שכולל כמה פרטים. מכאן משתמע כי מדובר במקבץ של אנשים שלהם מכנה משותף שמאגד אותם יחדיו. ומנגד יש את המושג יחיד, אשר הגדרתו המילונית הינו שאין יותר מסוגו, בודד, אחד. כלומר, יש אחד כזה והוא יחיד ומיוחד. שני המושגים האחרונים הם אומנם ניגודים אך בכדי להבין את נושא העבודה צריך להבין כי מדובר בנוסף במושגים שיכולים להסביר אחד את השני. כלומר, קבוצה מאוחדת ואחידה יכולה להיקרא כיחידה ויחיד לעולם יהיה חלק מקבוצה. העבודה והמחקר נעשו בסדר כרונולוגי, כלומר, הבנה של מבנה הקיבוץ, הקבוצה והיחיד לאורך ההיסטוריה כאמור בהיבטים פיזיים והביטים חברתיים. כל זה בהתבסס ראשית על העובדה שאדם מעצם היותו בן אנוש אינו נועד לחיות לבד, כלומר, הוא יצור חברתי. שכן עפ"י היררכיית הצרכים של אברהם מאסלו טענה כי הצורך בהשתייכות הינו הצורך הפסיכולוגי החשוב ביותר לאדם. כל זה נעשה על מנת לנתח יותר טוב את מה שקיים כיום בקיבוץ ולהבין איך העבודה הזו לוקחת את זה והופכת את היחס בין פרטי לציבורי בדרך לדעתי תיהיה יותר נכונה עבור קיבוץ במאה 21.
The kibbutz today is a form of settlement that does not emphasize and does not balance the private space with the public space. From a settlement built on an ideology of full cooperation and zero percent privacy, it has become a settlement where privacy is the order of the day. The purpose of the work is to examine and understand the history of the development of the kibbutz, to see where, how and when the drastic change was made and what social, economic and perhaps even cultural processes caused this change. In order to examine this question, the kibbutzim were studied in general, but one kibbutz in particular was chosen as a case study and a more accurate understanding of how the changes were made. The theoretical research dealt with two levels, the physical level and the social level, that is, an examination of the development of the kibbutz at the ideological, cultural level and the changing structure and against the social processes that led to the changes that happened in the kibbutz. In order to better understand the study, one must first understand a number of basic concepts of the kibbutz and of this specific study. First, a "cell", it is a basic unit that defines one living space, a definition from the beginning of the kibbutz for a room with 4 walls containing a living space. Secondly, the concept of a group which the dictionary means is a body that includes several individuals. This implies that it is a group of people who have a common denominator that unites them together. On the other hand, there is the concept of single, whose dictionary definition is that there is no more of its kind, single, one. That is, there is one such and it is unique and special. The last two concepts are indeed opposites, but in order to understand the topic of the work, you need to understand that they are also concepts that can explain each other. That is, a united and uniform group can be called a unit and an individual will always be part of a group. The work and research were done in chronological order, that is, an understanding of the structure of the kibbutz, the group and the individual throughout history as mentioned in physical aspects and social aspects. All of this is primarily based on the fact that a person, by virtue of being human, is not meant to live alone, that is, he is a social being. Because according to Avraham Maslow's hierarchy of needs, I claimed that the need for belonging is the most important psychological need for a person. All this was done in order to better analyze what currently exists in the kibbutz and to understand how this work takes it and changes the relationship between private and public in a way that, in my opinion, will be more True for a kibbutz in the 21st century.
الكيبوتس اليوم هو شكل من أشكال الاستيطان الذي لا يؤكد ولا يوازن بين الفضاء الخاص والمساحة العامة. من استيطان مبني على أيديولوجية التعاون الكامل والخصوصية الصفرية ، إلى استيطان حيث الخصوصية هي نظام اليوم. الغرض من العمل هو فحص وفهم تاريخ تطور الكيبوتس ، لمعرفة أين وكيف ومتى تم إجراء التغيير الجذري وما هي العمليات الاجتماعية والاقتصادية وربما حتى الثقافية التي تسببت في هذا التغيير. ومن أجل دراسة هذا السؤال ، تمت دراسة الكيبوتسات بشكل عام ، ولكن تم اختيار كيبوتس واحد على وجه الخصوص كدراسة حالة وفهم أكثر دقة لكيفية إجراء التغييرات. تناول البحث النظري مستويين ، المستوى المادي والمستوى الاجتماعي ، أي فحص تطور الكيبوتس على المستوى الأيديولوجي والثقافي والبنية المتغيرة وضد العمليات الاجتماعية التي أدت إلى التغييرات التي حدثت في الكيبوتس. ومن أجل فهم الدراسة بشكل أفضل ، يجب أولاً فهم عدد من المفاهيم الأساسية للكيبوتس وهذه الدراسة. أولاً ، "الغرفة" ، وهي وحدة أساسية تحدد مكانًا واحدًا للمعيشة ، وهو تعريف من بداية الكيبوتس لغرفة ذات 4 جدران تحتوي على مكان للمعيشة. ثانياً ، مفهوم الجماعة الذي يعنيه القاموس هو جسم يضم عدة أفراد. وهذا يعني أن مجموعة من الناس لديهم قاسم مشترك يوحدهم معًا. من ناحية أخرى ، هناك مفهوم الفرد ، الذي يعرفه القاموس على أنه لا يوجد أكثر من نوعه ، واحد ، وحيد وخاص. المفهومان الأخيران متضادان بالفعل ، ولكن لفهم موضوع العمل ، علينا أن نفهم أنهما أيضًا مفاهيم يمكن أن تشرح بعضهما البعض. أي ، المجموعة الموحدة الواحدة يكم تسميتها وحدة بحيث يكون الفرد دائمًا جزءًا من المجموعة. تم العمل والبحث بترتيب زمني ، أي فهم بنية الكيبوتس والجماعة والفرد عبر التاريخ كما هو مذكور في الجوانب المادية والجوانب الاجتماعية. كل هذا يعتمد بشكل أساسي على حقيقة أن الشخص ، بحكم كونه إنسانًا ، لا يُقصد به أن يعيش بمفرده ، أي أنه كائن اجتماعي. لأنه وفقًا للتسلسل الهرمي للاحتياجات لأبراهام ماسلو ، فأنا أزعم أن الحاجة إلى الانتماء هي أهم الحاجة النفسية للفرد. كل هذا تم القيام به من أجل تحليل أفضل لما هو موجود حاليًا في الكيبوتس وفهم كيف يأخذ هذا العمل ذلك و يغير العلاقة بين الخاص والعام بطريقة ، في رأيي ، ستكون أكثر صحة لكيبوتس في القرن الحادي والعشرين.

יצירת קשר