טל וייסמל

Tal Vismel

ללמוד מהמוח

MindAidPlan

מבנה ציבור, קונספטואלי, רפואה

/

מנחה: מוטי בודק
חדרי מיון נחשבים לרוב כסביבות לא נעימות, מלחיצות ומעוררות חרדה בשל המאפיינים הטבועים בהם. העומס בתוך חללים אלה מוביל פעמים רבות לזמני המתנה ארוכים, ומאלץ את המטופלים ואת מלוויהם לשהות זמן רב בחדרי המיון. התחושות הרגשיות הקשות, יחד עם חוסר הנעימות והכאב הפיזי, המתווספים לשעות הארוכות שבהם נמצאים החולים במיון, מחריפים את המתח שחווים המטופלים ומלוויהם. כתוצאה מכך, נוצר מצב של לחץ גבוה בקרב המבקרים שמתדרדר מדי פעם למקרים של אלימות מילולית ופיזית כלפי הסביבה כולה והצוות הרפואי בפרט. במאמץ לשנות את תפיסת חדר המיון ולהקל על אופיו המאיים והמלחיץ, פרויקט זה נוקט בגישה פנומנולוגית המכירה בהשפעה הישירה של הסביבה הבנויה על רגשות האדם ויש לתכנן ולעצב את החלל תוך מחשבה זו. פרויקט גמר זה מציע תכנון חדש לחדר המיון שיבא-תל השומר, תוך שימוש בו כמקרה בוחן לחקור את ההשפעות הבסיסיות והעמוקות של אלמנטים מרחביים על רווחת האדם. כדי להשיג זאת, הפרויקט מתבסס על מחקרים נוירו-ארכיטקטוניים המודדים באופן אמפירי את תגובות המוח בעקבות חשיפה לסביבות שונות. על ידי שילוב ממצאים אלו בתהליך העיצוב מחדש, מטרת הפרויקט היא להגביר את החוויה הכוללת של המטופלים ולתרום לסביבה חיובית וטיפולית יותר במסגרת חדר המיון.
Emergency rooms are commonly regarded as unpleasant, stressful, and anxiety-inducing environments due to their inherent characteristics. The congestion within these spaces often leads to extensive waiting times, forcing patients and their companions to endure prolonged stays in the emergency room. The emotional turmoil resulting from the difficult circumstances, combined with the physical pain and discomfort, exacerbates the tension experienced by patients. As a consequence, this high-pressure situation occasionally escalates into instances of verbal and physical violence against the medical staff. In an effort to transform the perception of the emergency room and alleviate its threatening and stressful nature, this project adopts a phenomenological approach that recognizes the direct impact of the built environment on human emotions. Consequently, the space must be meticulously planned and designed with this understanding in mind. The primary objective of this final

יצירת קשר