דנה דקל

Dana Dekel

دانا ديكل

البحر- البر

ים - יבשה

Sea-Land

אורבני, גבול, התחדשות עירונית, חוף, מבנה ציבור, נוף, קהילתי, תל אביב-יפו, תעסוקה, תרבות

/

מנחה: שם טוב צרויה
תכנון אזור המפגש בין העיר לים הוא סוגיה מרכזית בתכנון עירוני עבור ערי חוף. אזורי מפגש אלו נחשבים למרובי אתגרים משום שהם מהווים גבול המפריד בין מרחב בנוי לפנוי – כיצד ניתן לתכנן אותם? התבוננות בקו החוף בישראל מראה שתכנון מבנים לאורכו נוטה להיות מנותק מפני הנוף הקיימים באופן המגביר את הנתק הוויזואלי בין העיר לבין הים. ניתוק זה ממחיש תופעה של חוסר, בדגש על הקשר החיוני בין האורבני – העיר עצמה -לבין השטח העירוני הפתוח. בפרויקט זה, התייחסתי למפגש בין העיר לים שחל בעיר תל אביב. התמקדתי במפרק שבין שדרות נורדאו וגן העצמאות – אזור שתוכנן כחלק מתוכנית גדס בשנות העשרים. "Landscape Urbanism" היא גישה לתכנון עירוני, אשר מאתגרת את עקרונות העיצוב העירוני המסורתי, ומטרתה היא ליצור סביבות עירוניות בנות קיימא באמצעות הדגשת הקשר בין אנשים, מבנים וטבע. גישה זו מהדהדת את חשיבותו של תכנון הקשר הפיזי והחווייתי בין העיר עצמה לחוף הים הנושק לה. הפרויקט מציע כלי תכנון שונים לשילוב האזור הטבעי כחלק בלתי נפרד מהמרחב העירוני.
Planning the meeting area between the city and the sea is a central issue in urban planning for coastal cities. These meeting areas are considered challenging because they constitute a boundary that separates built and free space – how can they be planned? Observing the coastline in Israel shows that planning buildings along it tends to be disconnected from the existing landscape in a way that increases the visual disconnection between the city and the sea. This disconnection illustrates a phenomenon of emptiness, emphasizing the essential connection between urbanism – the city itself – and the open urban areas. In this project, I related to the meeting point between the city and the sea that takes place in the city of Tel Aviv. I focused on the joint between Nordau Boulevard and Independence Garden – an area that was planned as part of the Geddes plan in the 1920s. "Landscape Urbanism" is an approach to urban planning, which challenges the principles of traditional urban design, and aims to create sustainable urban environments by emphasizing the relationship between people, buildings and nature. This approach echoes the importance of planning the physical and experiential connection between the city itself and the beach that borders it. The project offers various planning tools to integrate the natural area as an inseparable part of the urban space.
يعد تخطيط منطقة الاجتماع بين المدينة والبحر قضية مركزية في التخطيط الحضري للمدن الساحلية. وتعتبر مناطق الاجتماعات هذه تحديات متعددة لأنها تشكل حدودًا تفصل بين المساحات المبنية والمساحات الحرة – كيف يمكن التخطيط لها؟ تُظهر مراقبة الساحل في إسرائيل أن تخطيط المباني على طوله يميل إلى الانفصال عن المشهد الحالي بطريقة تزيد من الانفصال البصري بين المدينة والبحر. يوضح هذا الانفصال ظاهرة النقص ، ويؤكد العلاقة الأساسية بين المدينة – المدينة نفسها – والمنطقة الحضرية المفتوحة. أشرت في هذا المشروع إلى لقاء المدينة والبحر الذي جرى في مدينة تل أبيب. وركزت على المنطقة المشتركة بين سديروت نوردا و غان عتسمئوت – وهي منطقة تم التخطيط لها كجزء من خطة جيدس في عشرينيات القرن الماضي. "Landscape Urbanism" هو نهج للتخطيط الحضري ، والذي يتحدى مبادئ التصميم الحضري التقليدي، ويهدف إلى إنشاء بيئات حضرية مستدامة من خلال التأكيد على العلاقة بين الناس والمباني والطبيعة. يعكس هذا النهج أهمية تخطيط العلاقة المادية والتجريبية بين المدينة نفسها والشاطئ الذي يحدها. ويقدم المشروع أدوات تخطيط متنوعة لدمج المنطقة الطبيعية كجزء لا يتجزأ من الفضاء الحضري.

יצירת קשר