גל טויביס

Gal Toibis

غال تويبيس

سردينيا - العمارة ديستوبيا "المدينة الفاسدة"

סרדיניזציה - אדריכלות דיסטופית

Sardinianization - dystopian architecture

אורבני, דיסטופיה/אוטופיה, התחדשות עירונית, חברתי, מגורים, קונספטואלי

/

מנחה: מוטי בודק
"סרדיניזציה: אדריכלות דיסטופית" הוא פרויקט אדריכלי הבוחן באופן ביקורתי את תהליך ההתחדשות העירונית בישראל. הוא מצביע על צורך להעריך מחדש אסטרטגיות התחדשות עירונית קיימות ומתמקד באופן ספציפי בתכניות פינוי בינוי. התבוננות בתהליכי התחדשות עירונית בקרית אונו מבעד לעדשת הדיסטופיה, חושפת את ההשלכות הרבגוניות של תכניות פינוי בינוי ובמיוחד את האיום הנובע מציפוף עירוני דרסטי. פרויקט 'סרדיניזציה' הוא תרחיש דיסטופי החושף את הניתוק בין החזונות הגדולים של התחדשות עירונית לבין חוויות החיים של התושבים. פרויקט "סרדיניזציה" שואף לעורר דיאלוג, ולהניע שינוי. הוא מאתגר את התפיסות הרווחות של קידמה ופיתוח ומטיל ספק בתיעדוף צמיחה כמותית על פני תכנון עירוני הוליסטי ורווחת הקהילה.
"Sardinization: Dystopian Architecture" is an architectural project that critically examines the process of urban renewal in Israel. It points to the need to re-evaluate existing urban renewal strategies and focuses specifically on eviction plans. Observing the processes of urban renewal in Kiryat Ono through the lens of dystopia, reveals the multifaceted consequences of construction evacuation plans and especially the threat arising from drastic urban overcrowding. The 'Sardinization' project is a dystopian scenario that reveals the disconnect between the grand visions of urban renewal and the life experiences of the residents. The "Sardinization" project aims to stimulate dialogue, and drive change. He challenges the prevailing notions of progress and development and questions the prioritization of quantitative growth over holistic urban planning and community well-being.
"سردينيا: العمارة ديستوبيا" هو مشروع معماري يفحص بشكل نقدي عملية التجديد الحضري في إسرائيل. ويشير إلى الحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجيات التجديد الحضري الحالية ويركز بشكل خاص على خطط الإخلاء. تكشف مراقبة عمليات التجديد الحضري في كريات أونو من منظور ديستوبيا ، عن العواقب متعددة الأوجه لخطط إخلاء البناء وخاصة التهديد الناشئ عن الاكتظاظ الحضري الشديد. مشروع "السردين" هو سيناريو بائس يكشف عن الانفصال بين الرؤى الكبرى للتجديد الحضري والتجارب الحياتية للسكان. يهدف مشروع "السردين" إلى تحفيز الحوار ودفع التغيير. كما يتحدى المفاهيم السائدة للتقدم والتنمية ويتساءل عن إعطاء الأولوية للنمو الكمي على التخطيط الحضري الشامل ورفاهية المجتمع.

יצירת קשר