אמיל חזאן

Emil Hazzan

إميل حزان

SportScape Overpass

אורבני, חברתי, ספורט, צפון, שיתוף ציבור, תשתיות

/

מנחה: תאה קיסלוב וליאורה קיסלוב -קיי
באיזה אופן יכול תכנון של תשתיות ספורט לתרום לפיתוח סביביות חיים עירוניות טובות יותר? לספורט עירוני ולפעילות גופנית יש פוטנציאל לתרום לבריאות, חברתית וכלכלית של ערים או כפרים ותושביהן. על ידי יצירת הזדמנויות לפעילות גופנית וחיבור חברתי, ועל ידי קידום פיתוח תשתיות ספורט עירוניות, ערים יכולות ליצור קהילות תוססות, בריאות ובנות קיימא יותר. התכנון מתמקד בפיתוח וקידום תשתיות הספורט בכפר יאסיף שבו קיימים מתקני ומגרשי ספורט שאינם מפותחים, תשתית ספורט לא מפותחת מספיק, וכתוצאה מכך אנשים לא מעודדים לעשות ספורט ופעילויות גופניות. הפרויקט מציע, במוטיב "הספורט למען הכפר", פיתוח תשתית ספורט מתקדמת המבוססת על רשת מוקדים קיימים בכפר. תשתית ספורט הקושרת בין בתי הספר, המגרשים הלא מפותחים והשטחים הנטושים הקיימים, דרך דרכים ושבילים ירוקים להולכי רגל ואופניים. תשתית זו מאפשרת לפתח גם מרכזי ספורט חדשים המתאימים לכל הגילאים בנוסף לפיתוח שיטות אימונים חדשניות ולמידה וירטואלית.
The role of sports infrastructure in shaping urban wellness is undeniable, acting as a cornerstone for both physical health and socio-economic vitality. Kfar Yassif, a region with significant potential, currently grapples with underdeveloped and underutilized sports facilities, hindering its progression towards a vibrant community. This project's primary ambition is a comprehensive transformation of Kfar Yassif's sports landscape. By thoughtfully revitalizing and seamlessly interconnecting existing sports hubs—spanning schools, undeveloped stadiums, and previously unused fields— the project envisions a rejuvenated community space. The plan includes the introduction of eco-friendly pathways designed for both pedestrians and cyclists, ensuring accessible and sustainable transit options. Moreover, the blueprint encompasses the development of cutting-edge sports centers, tailored to cater to all age groups. These centers won't just be physical spaces but will integrate innovative training techniques, paired with the benefits of virtual learning. Through these multi-faceted initiatives, we are poised to position Kfar Yassif as a beacon for healthy living, communal interaction, and sustainable development.
ا يمكن إنكار دور البنية التحتية الرياضية في تشكيل العافية الحضرية، حيث تعمل كحجر الزاوية لكل من الصحة البدنية والحيوية الاجتماعية الاقتصادية. في الوقت الحالي، تعاني منطقة كفرياسيف، التي تتمتع بإمكانات كبيرة، من عدم تطوير المنشآت الرياضية وعدم الاستفادة منها بالقدر الكافي، الأمر الذي يعوق تقدمها نحو مجتمع نابض بالحياة. يتمثل الهدف الأساسي من هذا المشروع في إحداث تحول شامل في المشهد الرياضي في كفرياسيف، حيث من خلال إعادة تنشيط المراكز الرياضية الموجودة بشكل مدروس وربطها بشكل سلس – المدارس والملاعب غير المطورة والحقول غير المستخدمة سابقا – يتصور المشروع تجديد مساحة المجتمع. وتشمل الخطة إدخال مسارات صديقة للبيئة مصممة للمشاة وراكبي الدراجات، بما يضمن خيارات عبور سهلة المنال ومستدامة. وعلاوة على ذلك، يشمل المخطط تطوير مراكز رياضية متطورة، مصممة خصيصا لتلبية إحتياجات جميع الفئات العمرية. لن تكون هذه المراكز مجرد مساحات مادية، بل ستدمج تقنيات تدريب مبتكرة، مقترنة بفوائد التعليم الافتراضي. ومن خلال هذه المبادرات المتعددة الأوجه، نحن على إستعداد لوضع كفرياسيف كمنارة للعيش الصحي والتفاعل المجتمعي والتنمية المستدامة.

יצירת קשר