Search
Search
Close this search box.

תמר אלון

Tamar Alon

تمار ألون

أسُس

יסודות

Foundations

דיסטופיה/אוטופיה, חוף, מבנה ציבור, קונספטואלי, תיירות, תל אביב-יפו

/

מנחה: שם טוב צרויה
יסודות שואף להוות מיכל ממשי לחוויה רוחנית מעצימה – מקום להתבוננות עצמית, נתיב לתודעה גבוהה יותר. היצירה מבקשת לפעול למען שינוי המרחב הרוחני מאיקונוגרפיה של דת מאורגנת למרחב מעורפל המשקף את הרעיון בכללותו. רלוונטיות החוויה טמונה באופי החברה העכשווית, ככל שמפלס הלחץ בשגרה עולה כך מחריפה תחושת הריקנות הקיומית וחוסר המשמעות. זו תגובת נגד לעידן קפיטליסטי בו תכליתיות היתר תופסת פיקוד, אך הפרויקט אינו מהווה פתרון פלא לחיים בנתיב המהיר, הוא מספק תזכורת לעצור ולהיות נוכח. הדגש התכנוני ניתן לעיסוק במהות החוויה האדריכלית דרך התנסות רב-חושית, מתוך ההכרה במיכל האדריכלי ככלי המגשר בין העולם לתודעה. כבסיס הפיתוח, נעשתה הישענות על סמלים רב תרבותיים, ארבעת היסודות: אדמה, מים, אש, אוויר. האלמנטים מתחלקים לשני עוגנים מרחביים, בין השניים נרקם תהליך אישי. מערה [מים – אדמה] מבנה בעל גבולות מטושטשים המייצג את הבסיס לקיום. אל-חדר [אש – אוויר] מרחב אישי צף השואף לספק תחושת ריחוף, מבוסס על טכנולוגיית סירה אוטונומית. להתמקמות בשפך הירקון ערך כפול, נמצא במרכז עירוני סואן – נגיש לאלו הזקוקים לו ומספק סביבה טבעית – בעלת השפעה חיובית על נפש האדם גם ללא תוספות.
Foundations is a container for an empowering spiritual experience – a place for self-observation, a path to a higher consciousness. The project seeks to change the spiritual space from an iconography of organized religion to a vague space that reflects spirituality. The relevance of the experience lies in the nature of contemporary society, as the level of pressure increases the feelings of existential emptiness and meaninglessness intensify. It's a counter-reaction to a capitalist age where over-purposefulness takes command, but the project isn't a miracle solution to life in the fast lane, it’s a reminder to stop and be present. The design emphasizes the essence of the architectural experience through a multi-sensory experience, from the recognition of the architectural container as a tool that bridges the world and consciousness. Multicultural symbols were chosen as the basis of the development – the four elements: earth, water, fire, air. The elements are divided into two spatial anchors, between the two a personal process is created. CAVE [Water – Earth] A structure with blurred boundaries that represents the basis of existence. ANTI-ROOM [Fire – Air] A floating personal space that aims to provide a feeling of levitation, based on autonomous boat technology. The Location, Yarkon estuary, has a double value. Being in a urban center – accessible to those who need it and in addition provides a natural environment – which has a positive effect on people even without additions.
يهدف "أسس" إلى أن يكون حاوية حقيقية لتجربة روحية تمكينية – مكان للتأمل الذاتي، وطريق إلى وعي أعلى. يسعى العمل إلى العمل على تحويل الفضاء الروحي من أيقونات الدين المنظم إلى مساحة غامضة تعكس الفكرة ككل. تكمن أهمية التجربة في طبيعة المجتمع المعاصر، حيث يزداد مستوى التوتر في الروتين، وكذلك الشعور بالفراغ الوجودي وعدم الأهمية. هذا رد فعل عنيف على عصر رأسمالي يسيطر فيه الإفراط في القصد، لكن المشروع ليس حلا خارقا للحياة في المسار السريع، بل يوفر تذكيرا بالتوقف والحضور. يمكن التركيز على التخطيط على جوهر التجربة المعمارية من خلال تجربة متعددة الحواس، مع الاعتراف بالحاوية المعمارية كأداة تربط بين العالم والوعي. كأساس للتنمية، تم الاعتماد على الرموز متعددة الثقافات، العناصر الأربعة: الأرض والماء والنار والهواء. تنقسم العناصر إلى مرتكزتين مكانيتين، بين الاثنين يتم تشكيل عملية شخصية. كهف [ماء – أرض] هيكل ذو حدود غير واضحة يمثل أساس الوجود. الحضر [النار – الهواء] مساحة شخصية عائمة تسعى جاهدة لتوفير شعور بالارتفاع، استنادا إلى تكنولوجيا القوارب المستقلة. الاستقرار في مصب ياركون له قيمة مزدوجة، يقع في مركز حضري مزدحم – يمكن الوصول إليه من قبل أولئك الذين يحتاجون إليه ويوفر بيئة طبيعية – له تأثير إيجابي على النفس البشرية حتى بدون إضافات.

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project