עמית אוסטרוביץ

Amit Ostrovitch

عميت أوستروفيتش

التهوين الآن

הקלה עכשיו

Relief now

אורבני, תחבורה, תל אביב-יפו, תשתיות

/

מנחה: שם טוב צרויה
האם למבנה יש תאריך תפוגה? באילו סיטואציות ניתן להפיק תועלת ממבנה זמני? אלו מקצת מהשאלות איתן פרויקט זה יצא לדרך. פרויקט זה התמקד במציאת פתרונות אדריכליים למצבי ביניים בעיר, להם השלכות על התושבים והמרחב. גוש דן כולו נמצא בשיאו של תהליכי בינוי משמעותיים ופיתוח תשתיות, תהליכים ארוכי טווח להם השפעות מיידיות ניכרות בתחומי חיים רבים. מתוך כך, מצב הביניים שנבחר הוא העבודות להקמת תחנת הקו הירוק של הרכבת הקלה בכיכר רבין שבתל אביב. לכיכר רבין חשיבות לאומית ואורבנית במגוון היבטים: מקום להביע עמדה פוליטית והתארגנות אזרחית, מוקד תנועתי חשוב במרקם האורבני, מרכז הכובד השלטוני של העיר ומרחב ציבורי רחב היקף בליבה של העיר. העבודות בכיכר מייצרות נתק ופוגעות בגישה של הציבור אליו. פרויקט זה מבקש לבחון כיצד ניתן להחזיר את המרחב הציבורי החשוב של הכיכר אל התושבים – לאפשר הקלה עבור הציבור לתקופת העבודות בכך שיאפשר שימוש חוזר ואחר בכיכר, בהתאם לתנאים שמתאפשרים בתקופה זו.
Does a structure have an expiration date? In which situations can we benefit from a temporary structure? These are part of the question this project started with. This project focused on finding architectural solutions for meanwhile situations in the city, which affects the residents and the public space. Tel Aviv metropoline as a whole is under massive building and infrastructure development processes, Long term processes with immediate affections in many life aspects. The situation I chose to react to is the works of establishing the green line station of the light rail in Rabin square in Tel-Aviv. Rabin square has an national and urban importance in many aspects: Space for expressing political position and civil protest, important transportation point in the urban fabric, the municipal government and wide public space at the heart of the city. The works in the square created disconnection and harmed the access of the public towards it. This project asks to examine ways of bringing back this important public space to the residents, and to allow relief for the public for the period of the works in a way that will enable reuse and a new use in the square, according to the conditions of this period.
هل للهيكل تاريخ انتهاء صلاحية؟ في أي الحالات يمكن للمرء أن يستفيد من هيكل مؤقت؟ هذه بعض الأسئلة التي تم بها إطلاق هذا المشروع. ركز هذا المشروع على إيجاد حلول معمارية للحالات الوسيطة في المدينة، والتي لها آثار على السكان والمساحة. تقع منطقة دان بأكملها في ذروة عمليات البناء الهامة وتطوير البنية التحتية، وهي عمليات طويلة الأجل لها آثار فورية كبيرة في العديد من مجالات الحياة. ونتيجة لذلك، فإن الوضع المؤقت المختار هو بناء محطة الخط الأخضر للسكك الحديدية الخفيفة في ميدان رابين في تل أبيب. تتمتع ساحة رابين بأهمية وطنية وحضرية في مجموعة متنوعة من الجوانب: مكان للتعبير عن موقف سياسي ومنظمة مدنية، ومركز حركة مهم في النسيج الحضري، ومركز الثقل الحكومي للمدينة ومساحة عامة واسعة النطاق في قلب المدينة. تخلق الأعمال في الساحة انفصالا وتضعف وصول الجمهور إليها. يسعى هذا المشروع إلى دراسة كيفية إعادة المساحة العامة الهامة للساحة إلى السكان – للسماح بالإغاثة للجمهور خلال فترة الأعمال من خلال السماح بإعادة استخدام الساحة واستخدامها بطريقة أخرى، وفقا للظروف الممكنة خلال هذه الفترة.

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project