יובלי שוטמן

Yuvali Shutman

يوفال شوطمان

في مركز "بايلا"

בצנטרום של הפיילה

in the center of the ‘paila’

אורבני, דתות, התחדשות עירונית, חוף, פריפריה, צפון, שימושים מעורבים, תשתיות

/

מנחה: אמיר מן
המושג ‘בצנטרום של הפיילה’ מגיע מתוך המערכון המפורסם של ‘הגששים’ – “טבריה התחתית" ומתאר מקום מרכזי ומשמעותי הן מרחבית והן חברתית, כלכלית, תרבותית ועוד. נקודת המוצא של פרויקט הגמר הוא הערך הנוסטלגי והתרבותי של העיר טבריה שנדמה שפינה מקום לתחושת פוטנציאל בלתי ממומש שאופפת את העיר. פרוייקט זה מבקש לבחון כיצד ניתן להפוך את טבריה למרכז לסביבתה, לצנטרום של הפיילה, על ידי תכנון בשלושה קני מידה- עירוני ושכונתי שנותנים מענה לבעיות מיידיות שעלו בתהליך הניתוח, לצד תכנון נקודתי שבו עולה השאלה- כיצד נראה הרחוב הטברייני החדש ואלו אלמנטי מורשת לוקחים בו חלק? אלמנטים אלו מגיעים מתהליך השחזור והשיקום של המורשת העירונית שמתבצע על-ידי הגדרת אלמנטים מוחשיים, לא מוחשיים וכאלה שאינם קיימים אך יש לאמצם, לחזקם ולהפכם לחלק מתדמית העיר. תוצאתו הרצויה של תהליך זה הוא שיקום התדמית העירונית של העיר והשבתה לאותה התדמית הנוסטלגית, ואף פואטית שרבים עוד נושאים עמם לצד תדמית חדשנית ומרכזית, כמו שהעיר יכולה להיות.
The saying “in the center of the ‘paila’” comes from the famous skit of HaGashash HaHiver and describes a meaningful central space, both physically and socially. The starting point for this project is the nostalgic and cultural value of Tiberias that almost completely faded into the feeling of unrealized potential. This project examines whether Tiberias can be turned into the “center of the paila” By suggesting a plan for Tiberias through 3 scales- the entire city and neighborhood which offer immediate solutions, and block which raises the question of what the new Tiberian Street is, and which heritage elements are taking place in it. These elements derive from the rehabilitation and restoration process of the city's heritage. This process is carried out by defining tangible and intangible elements alongside elements that need to be strengthened. The outcome of this process is the rehabilitation of Tiberias image and restoration of its image to its nostalgic, even poetic image as well as innovative and central.
يأتي مفهوم "في مركز بيلا" من المسرحية الهزلية الشهيرة "المتتبع" – "طبريا التحتية" ويصف مكانا مركزيا ومهما مكانيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وأكثر من ذلك. نقطة البداية للمشروع النهائي هي الحنين إلى الماضي والقيمة الثقافية لمدينة طبريا، والتي يبدو أنها أفسحت المجال للشعور بالإمكانات غير المحققة التي تحيط بالمدينة. يسعى هذا المشروع إلى دراسة كيفية تحويل طبريا إلى مركز لمحيطها، مركز البايلا، من خلال التخطيط على ثلاثة مقاييس – حضرية وجوارية – توفر حلا للمشاكل الفورية التي نشأت أثناء عملية التحليل، إلى جانب التخطيط المحدد الذي يطرح فيه السؤال – كيف يبدو شارع طبريا الجديد وما هي العناصر التراثية التي تشارك فيه؟ وتأتي هذه العناصر من عملية ترميم وترميم التراث العمراني، التي تتم من خلال تحديد العناصر الملموسة وغير الملموسة والعناصر غير الموجودة ولكن يجب اعتمادها وتعزيزها وجعلها جزءا من صورة المدينة. والنتيجة المرجوة من هذه العملية هي استعادة الصورة الحضرية للمدينة واستعادة تلك الصورة الحنينية، وحتى الشعرية، التي لا يزال الكثيرون يحملونها معهم إلى جانب صورة مبتكرة ومركزية، كما يمكن أن تكون المدينة.

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project