דריה הורביץ

Darya Hurvits

داريا هورفيتش

أضواء خضراء

אורות ירוקים

Green Lights

אורבני, התחדשות עירונית, ירוק, פרבר, תל אביב-יפו

/

מנחה: מוטי בודק
"אורות ירוקים" מעלה את סוגיית דמותו של הטיפוס הפרברי במציאות של ציפוף ופיתוח. הפרויקט מתמקד בשכונות עבר הירקון הצפוני בת"א השונות באופיין מיתר העיר אך מקבלות יחס תכנוני דומה: פיתוח אורבני. הפרויקט יתמקד ברחוב פנחס רוזן, ציר ראשי החוצה את רובע 2, הרובע הצפון מזרחי של ת"א, תחת תמונת עתידו כפי שהיא מנוסחת בתא/5500: ציר התחום בתחנת מטרו מצפון ובתחנת רק"ל מדרום, כך שלאורכו נקודת שיא הגובה והצפיפות המתוכננים ברובע. הפרויקט מציע מהלכי תכנון על גבי התב"ע הקיימת הנשענים על איזון בין ארבעה מושגים: מרחב, פרטיות, תנועה וירק, המנכיחים את השוני של הדמות הפרברית ולכן נתפסים כעוגן מנחה בניסוח שפת ההתאמה שלו למציאות החדשה. הפרויקט מטפל בתוואי ודפוסי התנועה המקומיים, ,מפגש עם השכונות, וכן נותן את הדעת על החלוקה הפרוגרמתית לאורך הציר. בנוסף, באמצעות הטמעת מרחבים בעלי ערך מוסף לצד מרחבי מסחר ופנאי במרחב הציבורי- קרי שילוב האגרואקולוגיה העירונית, יטען הפרויקט לניסוח העתיד של שולי העיר הפרבריים כקהילה מקיימת ויצרנית.
“Green Lights" raises the issue of the suburban type in the reality of density and development. The project is in the northern part of TLV which differ in character from the rest of the city but is still aimed to be developed in a similar strategy: urbanistic. The intervention area selected is Pinhas-Rosen Street, a main thoroughfare in the north-eastern district, under the scenario presented in the relevant urban planning scheme; a metro station in its northern end and a light train station in the southern end which makes it the peak point of height and density planned in the district. The project offers planning relying on balancing four senses: space, privacy, movement and green, which eliminate the difference of the suburban figure and should therefore be anchors in formulating its adaptation to the new reality. The projects answers to traffic patterns and habits, spatial contacts and programmatic distribution along the axis. In addition, through the implementation of urban agriculture, the project will aim to formulate the suburban figure as a sustaining and productive community.
أضواء خضراء" تثير قضية صورة نمط الضواحي في واقع الكثافة والتنمية. يركز المشروع على أحياء نهر اليركون الشمالي في تل أبيب التي تختلف في طابعها عن بقية المدينة ولكنها تتلقى معالجة تخطيطية مماثلة: التنمية الحضرية. سيركز المشروع على شارع بنحاس روزن، وهو محور رئيس يعبر الحي 2، الربع الشمالي الشرقي من تل أبيب، تحت صورة لمستقبله كما صيغت في الخلية/5500: محور تحده محطة مترو من الشمال ومحطة قطار خفيف من الجنوب، بحيث تكون على طوله نقطة الذروة للارتفاع والكثافة المخطط لها في المنطقة. يقترح المشروع عمليات تخطيط على رأس خطة تقسيم المناطق الحالية التي تستند إلى توازن بين أربعة مفاهيم: الحيّز والخصوصية والحركة والمساحات الخضراء، والتي تعرض اختلافات طابع الضواحي وبالتالي ينظر إليها على أنها مرساة توجيهية في صياغة لغة التكيف مع الواقع الجديد. يتناول المشروع الطريق وأنماط حركة المرور المحلية، ويواجه الأحياء، وينظر أيضا في التقسيم البرنامجي على طول الطريق. بالإضافة إلى ذلك، من خلال تنفيذ مساحات ذات قيمة مضافة إلى جانب المساحات التجارية والترفيهية في المجال العام – أي دمج الإيكولوجيا الزراعية الحضرية – سيناقش المشروع صياغة مستقبل الضواحي المُهمّشة في المدينة كمجتمع مستدام ومُنتج.

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project