חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

אמיר בודק

Amir Bodek

أمير بوديك

إشارات في الحيّز

תווים במרחב

Notes in Space

גלובלי, מוסיקה, קונספטואלי, שימושים מעורבים

/

מנחה: דני לזר
תווים במרחב הוא פרויקט החוקר את הקשר שבין אדריכלות למוזיקה. שני התחומים מושפעים מתרבות, מקום, זמן, עבר ומקיימים מילון מושגים משותף. החוויות בשני התחומים הן אוניברסליות וקולקטיביות, פרויקט זה בוחן את האיכות הקיימת במוזיקה ומתרגם אותה למרחבים מוחשיים תוך התחשבות בחוקים, בתכנון המתמטי והרגשי-תחושי של המוזיקה. על מנת להגיע לתוצאה אדריכלית נעשה שימוש במספר כלים: 1. ספקטרוגרם – מיפוי הסאונד לאמצעי חזותי תלת ממדי עם התייחסות לעוצמה, מיקום, ציפוף ועוד. 2. ניתוח דף תווים – הבנת הקומפוזיציה והיחסים (תו שלם, מיקום בחמשה, ייצוג גרפי וכו'). 3. פירוק גלי קול – סקירה של גלי קול במרחב ובידוד של כל צליל בנפרד, ייצוג תלת ממדי של כל אחד וחיבור מחדש על מנת ליצור נפחים מוחשיים.
Notes in Space is a project that explores the relationship between architecture and music. Both fields are influenced by culture, place, time, past and maintain a common dictionary of concepts. The experiences in both fields are universal and collective, this project examines the existing quality in music and translates it into tangible spaces while taking into account the laws, the mathematical and emotional planning of the music. In order to reach an architectural result, several tools are used: 1. Spectrogram – mapping the sound into three dimensions with reference to intensity, location, density and more 2. Analysis of a sheet music – understanding the composition and relationships (whole character, position in stave, graphic representation, etc.) 3. Decomposition of sound waves – an overview of sound waves in space and the isolation of each sound separately, a three-dimensional representation of each and reconnection in order to create tangible spaces
ملاحظات في الفضاء هو مشروع يستكشف العلاقة بين الهندسة المعمارية والموسيقى. يتأثر كلا المجالين بالثقافة والمكان والزمان والماضي ويحتفظان بقاموس مشترك للمفاهيم. التجارب في كلا المجالين عالمية وجماعية، يدرس هذا المشروع الجودة الموجودة في الموسيقى ويترجمها إلى مساحات ملموسة مع مراعاة القوانين والتخطيط الرياضي والعاطفي الحسي للموسيقى. من أجل تحقيق نتيجة معمارية، يتم استخدام العديد من الأدوات: 1. الطيف – رسم خرائط الصوت إلى وسط مرئي ثلاثي الأبعاد مع الإشارة إلى الكثافة والموضع والكثافة وأكثر من ذلك. 2. تحليل صفحة الإشارات – فهم التكوين والعلاقات (الإشارة الكاملة، الموضع في خمسة، التمثيل الرسومي، إلخ). 3. تحلل الموجات الصوتية – مراجعة الموجات الصوتية في الحيّز وعزل كل صوت على حدة، وتمثيل ثلاثي الأبعاد لكل منها وإعادة الاتصال من أجل إنشاء أحجام ملموسة.

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project