חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נעה גודל

Noa Godel

نوعا جوديل

منظر بحريّ

Seascape

דרום, ירוק, נוף, קונספטואלי, שימושים מעורבים, תשתיות

/

מנחה: מוטי בודק
הפלישה אל המרחב הימי, כתוצאה מלחצים כלכליים וכרסום במעמד הגבול הימי, מהווים איום חמור על מרקם החיים העדין המתקיים בסביבה הימית. סוגייה זו מעמידה קונפליקט בתהליכי התכנון- ניהול מגוון השיקולים הכלכליים והאסטרטגיים אל מול רגישות אקולוגית גבוהה. פרויקט Seascape בוחן את הגדרת הים כגבול ואת גבולות המוגן והחשוף, תוך הצבת האדם בתווך שבין הזר לבין המוכר. הפרויקט מציע 'עיר חקלאות-ימית', תוך יצירת נוף ימי חדש המהווה הזדמנות לצמיחה כלכלית לצד תועלת סביבתית. המושבה הצפה אשר עוגניה מהווים בתי גידול ימיים שואפת למערכת יחסים הרמונית בין האדם לסביבתו, כמתווכת בין הים והיבשה, ובין הכלכלה והטבע.
The invasion into maritime space, as a result of economic pressures and the erosion of the maritime border status, pose a serious threat to the delicate fabric of life that exists in the marine environment. This issue places conflict in the planning processes – managing a variety of economic and strategic considerations in the face of high ecological sensitivity. The Seascape project examines the definition of the sea as a barrier and the boundaries of the protected and the exposed, while placing the individual between the familiar and the unknown. The project offers a 'city of aquaculture', while creating a new maritime landscape that is an opportunity for economic growth along with environmental benefits. The floating colony, whose anchors constitute marine habitats, strives for a harmonious relationship between man and his environment, as an intermediary between the sea and the land, and between the economy and nature.
إن غزو الحيّز البحريّ الناتج عن الضغوطات الاقتصاديّة وتآكل الحدود البحريّة يُمثّلان تهديدًا خطيرًا على نوعيّة الحياة الحسّاسة في البيئة البحريّة. لقد خلقت هذه القضيّة صراعًا بين عمليات تخطيط الاعتبارات الاقتصاديّة والاستراتيجيّة وإدارتها وبين الحساسيّة البيئيّة العاليّة. ينظر مشروع Seascape في تعريف البحر على اعتباره حدّود والحدّ بين المحميّ والمكشوف، وتنصيب الإنسان وسيطًا بين الغريب والمألوف. يُقدّم المشروع "مدينة استزراع مائيّة"، من خلال خلق منظر بحري جديد ليُمثّل فرصةً للنمو الاقتصاديّ إلى جانب المنفعة البيئيّة. تطمح القرية العائمة الّتي تعمل مراسيها كموطن بحريّ إلى إنشاء علاقة متناغمة بين الإنسان وبيئته، وتتوسطّ بين البحر والبر، وبين الاقتصاد والطبيعة.

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project