נינו אוקרופירידזה

Nino Okropiridze

نينو اوكروبيريدزا

ميدان الملاذ

כיכר מפלט

אורבני, התחדשות עירונית, חברתי, מגורים, קהילתי, שימושים מעורבים, תעסוקה

/

מנחה: תאה קיסלוב וליאורה קיסלוב -קיי
הפרויקט מתערב בשכונת מהגרים וותיקה באשדוד הנקראת רובע ב’ ועוסק בסוגיות של התחדשות עירונית. המחולל התכנוני בפרויקט הוא האוכלוסיה המקומית ברובע, כ%47 מכלל תושבי הרובע הם עולים (שנתון סטטיסטי אשדוד 2018) כאשר השאיפה היא הפיכת האזור למוקד עבור אוכלוסיית העולים הכלל עירונית. ישנה התמקדות באזור המסחר במרכז הרובע, מקום שמשלב בצורה טבעית בין אוכלוסיות מגוונות אתנית. הוא מוגדר בפרויקט ככיכר מפלט, מעין אזור שמכיל ומספק ביטחון לכלל תושבי הרובע. המרכז המסחרי מהווה מחולל התחדשות אורבני. ישנו רצון לשמור על אופיו הנוכחי ואף להעצים אותו על ידי הוספת תנועת מתמדת של עולים חדשים ויצירת מפלט נוסטלגי עבור העולים ה"ותיקים".
The project intervenes in an old immigrant neighborhood in Ashdod called B Quarter, and deals with issues of urban renewal. The planning instigator in the project is the local community of the quarter, about 47% of which are immigrants. The aim is to turn the area into a center for the immigrant community of Ashdod as a whole. Focus is put on the commercial area situated at the center of the quarter, a place that naturally combines the diverse ethnic populations. In the project, this area is termed, The Haven Square because it provides a sense of wellbeing and security to the whole of the quarter residences. The commercial center is another planning instigator. I want to keep its current character and even intensify it by adding a non stop moving in of new immigrants and creating a nostalgic refuge for the “veteran” immigrants.
يتدخّل المشروع في حي قديم للمهاجرين في أشدود يسمى المنطقة ب ويتناول قضايا التجديد الحضريّ. مولد التخطيط في المشروع هو السكان المحليّين في الحي، حوالي 47٪ من سكان الحي هم من المهاجرين (إحصاءات أشدود 2018). يهدف المشروع إلى جعل المنطقة نقطة محورية للسكان المهاجرين في المناطق الحضرية. ثمّة تركيز على المنطقة التجارية في وسط الحي، وهو المكان الذي يدمج بطبيعة الحال السكان بأعراقهم المختلفة. ويعرف في المشروع باسم ميدان الملاذ، وهو مكان يوفّر الأمن لجميع سكان الحي. المركز التجاري هو مولد التجديد الحضري. وثمّة رغبة في الحفاظ على طابعها الحالي، بل وتعزيزه باستقطاب حركة مستمرة للمهاجرين الجدد وخلق ملاذ حنين للمهاجرين "القدامى".

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project