מנחם פרל

Menahem Perel

بيرل ميناخم

ققزة إلى المدينة

מהיר לעיר

Loop City

אורבני, גבול, התחדשות עירונית, ירושלים, נוף, תחבורה, תשתיות

/

מנחה: אמיר מן
האם תשתיות חשובות יותר מאדריכלות? פרויקט מ'מהיר' ל'עיר' מציע תפיסה חדשה בבחינת הקשר בין עיר ותחבורה – הכולל מעבר מחשיבה על 'מהירות' לחשיבה על 'עירוניות'. הלולאה היא הצעה ליצירת מרכז עירוני חדש המבוסס בחלקו על תוואי הקו הירוק של הרכבת הקלה בירושלים. התכנון הקיים של רשת קווי הרכבת מגלה את הנחת קיומו של מרכז עירוני אחד, אליו מתנקזת כלל הפעילות העירונית. התכנון המוצע מציע לבטל את ההיררכיה הקיימת באמצעות קו מעגלי שמהווה הזדמנות ליצירת מרכז וישות עירונית חדשה. התחנה בצומת פת נבחרה כמקרה בוחן להפיכת התשתית התחבורתית לתשתית עירונית ואיחויה של רקמה עירונית פצועה.
The project suggests a new perception in the examination of the connection between a city and transportation. The 'loop' based in part on the green line route of the Jerusalem Light Rail train. The existing planning of the railway lines discloses the assumption of the existence of a single urban center, to which all urban activity flows. The proposed planning suggests a cancellation of the existing hierarchy, by use of a circular line which create a center and a new urban entity. The station in the Pat junction was selected as a case study for urban fusion.
هل البنية التحتية أهمّ من الهندسة المعماريّة؟ يقدم مشروع المدينة السريعة مفهومًا جديدًا في دراسة العلاقة بين المدينة والمواصلات – والذي يتضمّن التحوّل من التفكير في "السرعة" إلى التفكير في "التمدّن". الحلقة هي اقتراح لإنشاء مركز حضريّ جديد يستند جزئيا إلى مسار الخط الأخضر للقطار الخفيف في القدس. التخطيط الحاليّ لشبكة مسارات القطار تفترض وجود مركز حضري واحد تؤول إليه جميع الأنشطة الحضريّة. كما ويقترح المُخطّط إلغاء الهرميّة الموجودة عن طريق إنشاء مسار دائريّ يوجد فرصة لإنشاء مركز حضريّ حديث. اخترت موقع المحطة عند "تقاطع بات" كدراسة حالة لتحويل البنية التحتية للمواصلات العامّة إلى بنية تحتية حضريّة وإصلاح النسيج الحضرية المُتضرّر.

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project