Search
Search
Close this search box.

לינא ג'בארין

Lina Jabareen

لينا جبارين

المكمّل

הרובד המשלים

אורבני, מבנה ציבור, מגורים, נוף, נצרת, שימושים מעורבים, תיירות, תעסוקה, תרבות

/

מנחה: תאה קיסלוב וליאורה קיסלוב -קיי
ערים הן מרחבים שמשתנים לאורך הזמן באופן פיזי, תרבותי, פוליטי וכלכלי. תהליכים של התיישנות או השתנות במרחב העירוני משקפים את השינויים החברתיים של התקופה. העיר נצרת התפתחה מסביב לגרעין קטן ועם השנים הפכה לעיר הערבית הגדולה בארץ. היא מורכבת מריבוי של רבדים כגון, דת, תרבות, חברה וכלכלה. בתקופה האחרונה חלה עלייה משמעותית בהגירה הפנימית מהעיר, במיוחד בקרב הצעירים, שנאצלים לעזוב את העיר בגלל מחסור בהזדמנויות ובחוויות. בו זמנית, הענף התיירותי נהיה חלש, דבר שפגע בכלכלה של העיר. שאלת המחקר עוסקת באיך אפשר ליצור מרחב ציבורי חדש שיכול לתת מענה לצעירים המקומיים וגם שימשוך את התיירים לעיר, עם דגש על שמירת הרקמה העירונית הקיימת בתוך העיר נצרת. לכן, הפרויקט מציע התערבות באזור שנחשב כקו תפר בין העיר העתיקה לבין שכונות העיר החדשה. ההצעה המובאת בפרויקט היא תכנון רובד מרחבי חדש, המשלב את השטחים הציבוריים, מבני הדת והרקמה המסורתית בעיר, על מנת ליצור מרחב מגוון לתושבי המקום. המרחב החדש יאפשר לצעירים בעיר ולתיירים לחוות את העיר מחדש, יטשטש את הגבולות בין הרבדים השונים תוך חיזוק המאפיינים הייחודיים של כל אחד מהם, ויצור הזדמנויות כדי שהצעירים יבחרו להישאר בעיר.
Cities are spaces that change through time, physically, culturally, politically and economically. Processes of aging or changing in the urban space reflect the social change of an era. The city of Nazareth developed around a small nucleus which with the years turned into the biggest Arab city in Israel. It is composed of a multitude of layers such as religion, culture, society and economy. Lately, there is a significant increase in the negative immigration from the city. Young people are forced to leave the city due to lack of opportunities and experiences. At the same time, tourism has taken a hit, which hurt the local economy of Nazareth. The research question deals with how can one create a new public space that can address local youngsters needs and also attract tourists to the city, all while preserving the existing urban fabric within the city of Nazareth. The project offers intervention in an area that is considered as the borderline between the old city and new city neighborhoods. The project plans a new spatial layer that combines the public areas, religious buildings and traditional fabric in the city, that will create a diverse space for local residences. The new space will allow the young generation and tourists to relive the city, will blend the borders between the different layers while strengthening each of their unique character and will create opportunities that will keep young people home.
المدن هي عبارة عن قطاعات التي تتغير مع مرور الزمن بشكل عملي/ فيزي, تربوي, سياسي, وإقتصادي. عمليات التغيير في الحيّز المدني, تعكس التغييرات الإجتماعية للفترة. مدينة الناصرة تطورت حول نواة صغيرة وخلال السنوات أصبحت المدينة العربية الأكبر في البلاد.‎ وهي تتكون من عدة طبقات متنوعة، على سبيل المثال الدين، الحضارة، المجتمع، السياحة والإقتصاد.‎ بالفترة الأخيرة، طرأ إرتفاع ملموس في الهجرة الداخلية من المدينة، خاصةً بين الشباب، الذين يضطرون لترك المدينة بسبب النقص في الإمكانيات والتجارب.‎ وفي ذات الوقت ضَعُف القطاع السياحي، الأمر الذي أدى إلى ضرب إقتصاد المدينة. ‎يتمحور سؤال البحث حول كيفية إيجاد حيّز عام جديد الذي من شأنه أن يلبي احتياجات الشباب المحلي وأيضاً أن يجذب السواح الى المدينة، مع التشديد على المحافظة على النسيج المدني القائم في مدينة الناصرة.‎ لذا، يقترح المشروع تدخلاً في منطقة تعتبر نقطة إلتقاء بين البلدة القديمة وأحياء المدينة الجديدة.‎ الإقتراح المقدم في المشروع هو تخطيط طبقة قطاعية جديدة، التي تدمجُ المساحات العامة، المباني الدينية والطبقة التقليدية في المدينة، من أجل خلق طبقة متعددة لسكان المكان.‎ الحيّز الجديد يمكّن الشباب في المدينة والسواح أن يعيشوا تجارب جديدة ومتنوعة في المدينة، يقلل الفجوات بين الطبقات المختلفة وفي نفس الوقت يقوي المميزات الخاصة لكل واحدة منهم ويخلق فرصًا لكي يختار الشباب البقاء في المدينة.

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project