חיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

יהל הרש

Yahel Hersh

ياهيل هيرش

مدينة الحِرَف

עיר מלאכה

Craft City

אורבני, חינוך, מבנה ציבור, מרכז, שימושים מעורבים, תל אביב-יפו, תעסוקה

/

מנחה: מוטי בודק
מלאכה ותעשייה יצרנית זעירה, מתקיימות כיום לצד ובתוך החיים העירוניים, כמעין "מובלעת" בעיר. אזורים אלו לרוב מנותקים משאר חלקי העיר, ממדרים עצמם וממודרים על ידי האוכלוסייה, בעיקר עקב הזנחתם ומסיבות מקיימות. בנוסף לכך, העידן הפוסט תעשייתי של ימינו, הביא לנטישה והיעלמותם של בתי מלאכה רבים מערים מערביות ואיתם גם הפעילות והעשייה היצרנית האנושית, כך שעירוניות וייצור הפכו מושגים מנוגדים. הפרויקט מציג את עולם הייצור והמלאכה כחלק חשוב בנוף העירוני ומציע חשיבה מחדש על קיום המלאכה ביחד עם העיר במטרה להפיג תפיסות קודמות, לייצר שקיפות וחינוך של האוכלוסייה אליה ולהציגה כפעילות הולמת, תורמת ורצויה בעיר. הפרויקט מתמקד באזור המלאכה בדרום תל אביב, החווה מגמת התפוררות של המלאכות בגזרתו ובעזרת שילוב של תחום המלאכה עם חינוך נוער ומתן אפשרות לקהילה לקחת חלק בתהליך למידת המלאכה, הוא מייצר זליגה אקטיבית בין אזורי המלאכה לעיר ולהפך, ליצירת התהוות של מרחב עירוני יצרני חדש.
Crafts and tiny manufacturing industries exist today alongside and within urban life, as a kind of "enclave" in the city. These areas are often cut off from the rest of the city, by isolating themselves from their surroundings and by being segregated by the population, mainly due to their neglection and sustainable reasons. In addition, the post-industrial era of today led to abandonment and disappearance of many workshops from Western cities and with them the human manufacturing activity, so that urbanity and manufacturing have become opposing concepts. The project presents the world of manufacturing and craft as an important part of the urban landscape and offers rethinking of the existence of craft together with the city, to dispel previous perceptions, create transparency and education of the population for crafts and present it as appropriate and contributing for the city. The project focuses on the craft area of south Tel Aviv, which experiences a disintegration of crafts. By combining the craft field with youth education and by enabling the community to take part in the craft learning process, it produces leakage between craft areas and the city to create a new manufacturing urban space.
الحِرَف اليدويّة والصناعات التحويليّة الصغيرة موجود في وقتنا هذا في الحياة المدنيّة وبجانبها، نوع من "الجيب " في المدينة. وعادةً ما تكون هذه المناطق منعزلة عن بقية المدينة، ينأون بأنفسهم ويُقصيهم السكان، وذلك بسبب إهمالها ولأسباب مُستدامة. بالإضافة إلى ذلك، أدّى عصر ما بعد الصناعة الحالي إلى التخلي عن العديد من ورش العمل واختفائها من المدن الغربية ومعها النشاط البشري والصناعات التحويليّة، لذلك أصبح التحضر والتصنيع مفهومين متعاكسين. يقدم المشروع عالم التصنيع والحرف اليدوية على أنّه جزء مهم من المشهد الحضريّ ويقترح إعادة التفكير في وجود الحرف اليدويّة في المدينة من أجل تحطيم المفاهيم السابقة، وإيجاد الشفافية وتثقيف السكان حول الحِرَف اليدويّة وتقديمها على أنّها نشاطات لائقة ومساهمة ومرغوبة في المدينة. ويركز المشروع على منطقة الحِرَف اليدويّة في جنوب تل أبيب، التي تشهد توجّه نحو تفككّ الحرف اليدويّة في قطاعها ومن خلال الجمع بين مجال الحِرَف اليدويّة وتعليم الشباب وتمكين المجتمع من المشاركة في عملية تعلّم الحِرَف اليدويّة، الأمر الّذي من شأنه أن يخلق تواصلًا نشطًا بين مناطق الحِرَف اليدويّة والمدينة والعكس صحيح، ليكوّن مساحة حضريّة جديدة ومنتجة.

יצירת קשר

שתפו את הפרוייקט הזה | Share this project